Реєстрація бізнесу та громадських об'єднань

04-01. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем


04-02. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців


04-03. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням


05-01. Реєстрація громадського об’єднання


05-02. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання


05-03. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту


05-04. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання


05-05. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання


05-06. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення


05-07. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання


04-06. Державна реєстрація юридичної особи

04-07. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

04-08. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

04-09. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

04-10. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

04-11 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

04-12. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.