Перелік послуг

За сферами

За суб'єктами  

Перелік послуг  

Про ЦНАП  

Контакти  00-01. Видача інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


00-02. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  


01-01. Включення об’єктів нерухомості до переліку об’єктів, що підлягають приватизації


02-01. Рішення про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельної ділянки


02-02. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 


02-03. Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки


02-04. Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки


02-05. Рішення про передачу земельної ділянки (в оренду, в постійне користування, у власність)


02-06. Рішення про припинення права користування земельною ділянкою (у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду)


02-07. Рішення про внесення змін до рішень міської ради з земельних питань 


02-08. Рішення про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 


02-09. Рішення про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 


02-10. Рішення про згоду на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, суперфіцію та її погодження 


02-11. Рішення про згоду на розробку документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельної ділянки 


02-12.  Рішення про укладання договору особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності


02-13. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності 


02-14. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 


02-15. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою або відмова в їх видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів 


02-16. Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки 


02-17. Видача наказів (витягів із наказів) управління архітектури та містобудування Горішньоплавнівської  міської ради Полтавської області  з питань присвоєння/зміни адрес об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна


02-18. Рішення про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності 


02-20. Видача (внесення змін до) дозволу на виконання будівельних робіт 


02-21. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта з видачею сертифіката 


02-22. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 


02-23. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) 


02-24. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнане право власності за рішенням суду 


02-25. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт 


03-01. Рішення щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки (крім випадків припинення дії договору оренди у результа-ті переходу права власності на нерухомість, що знаходиться на цій земельній ділянці)


03-02. Рішення щодо поновлення дії договору оренди земельної ділянки, договору земельного сервітуту та/або внесення змін до договору оренди земельної ділянки, договору земельного сервітуту


04-01. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем


04-02. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців


04-03. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням


04-04. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно


04-05. Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)


04-06. Державна реєстрація юридичної особи

04-07. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи


04-08. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації


04-09. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації


04-10. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи.


04-11. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.


04-12. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.


05-01. Реєстрація громадського об’єднання

05-02. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

05-03. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

05-04. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

05-05. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

05-06. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

05-07. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання
   

06-01. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку


07-01. Реєстрація місця проживання особи


07-02. Реєстрація місця проживання малолітньої дитини


07-03. Зняття з реєстрації місця проживання особи


08-01. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру


08-02. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку


08-03. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу


08-04. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу


08-05. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу


08-06. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу


08-07. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу


08-08. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць


08-09. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель


08-10. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)


08-11. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної 

документації


08-12. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)


08-13. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою


08-14. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями


08-15. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки


08-16. Видача висновку про погодження документації із землеустрою


09-01. Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження


09-02. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження


09-03. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготуван-ня кормових добавок, преміксів і кормів


10-01. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки11-01. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена


11-02. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

  • відмови від майнових прав підопічного;

  • видання письмових зобов'язань від імені підопічного;

  • укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

  • укладення договорів щодо іншого цінного майна;

  • управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа;

  • передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі


11-03. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину підопічним щодо:

  • відмови від майнових прав підопічного;

  • видання письмових зобов'язань від імені підопічного;

  • укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

  • укладення договорів щодо іншого цінного майна.


11-04. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива


11-05. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи


11-06. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу


11-07. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме


11-08. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”


11-09. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям


11-10. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування


11-11. Надання державної допомоги при усиновленні дитини


11-12. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування


11-13. Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям


11-14. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю


11-15. Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю


11-16. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю


11-17. Надання державної соціальної допомоги на догляд


11-18. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги


11-19. Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним


11-20. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг


11-21. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт


11-22. Призначення та виплата одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою


11-23. Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики


11-24. Видача направлення на проходження обласної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем


11-25. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю


11-26. Встановлення статусу:

  • члена сім’ї загиблого ветерана війни;

  • учасника війни;

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;

  • інвалідам та дітям-інвалідам


11-27. Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій), та іншим категоріям громадян


11-28. Надання державної допомоги при народженні дитини