Діяльність громадської ради

Повідомлення

ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді Полтавської області


Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді Полтавської області будуть проводитись 12-го квітня 2019 року о 15.00 у великій залі міськвиконкому за адресою: вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні.

Порядок подання заяв та проведення зборів.

 До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи в установлені строки подається заява довільної форми, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (надалі - ІГС), до якої додаються:

 -  рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  - біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  -  копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  - інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

 - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми, друковані   видання,   подання   інститутом громадянського  суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (уразі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

 - відомості   про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
 Прийом заяв разом з іншими документами здійснюється ініціативною групою в період з 08 до 17 год. (крім вихідних та святкових днів) з 01.03.2019 року по 13.03.2019 року за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24, каб.211. Відповідальна особа: Гончаренко Зоя Іванівна: електронна адреса infpol@hp-rada.gov.ua, тел.  26982.

 До участі в установчих зборах допускаються представники ІГС, які подали свої заяви разом з іншими необхідними документами у встановлені строки та які визнані у подальшому ініціативною групою такими, що відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема Типовому положенню про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затверджених Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 року. 

 Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія, голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради про її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також обирається новий склад громадської ради шляхом рейтингового голосування.

 Рішення    установчих  зборів  оформляється   протоколом,  який складається  протягом   трьох  робочих  днів   з  моменту проведення установчих  зборів,   підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

 Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад  громадської   ради  і  оприлюднює   його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Склад ініціативної групи.

  1. Олешко Сергій Сергійович, голова громадської ради, Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

  2. Полова Наталія Миколаївна, секретар громадської ради, ГО міське відділення товариства Всеукраїнської федерації багатодітних сімей.

  3. Таран Олена Петрівна, начальник юридичного відділу міськвиконкому.

  4. Гончаренко Зоя Іванівна, головний спеціаліст сектору з інформаційної  та внутрішньої політики. 

  5. Дерега Ірина Сергіївна, Благодійний фонд «Місто рідне».
     
     

Рекомендовані зразки заяви та документів, необхідних для участі в установчих зборах, розміщені на сайті - http://hp-rada.gov.ua/diyalnist-gr.html

З метою розміщення на даному сайті інформації щодо кандидатів до нового складу громадської ради вказані документи також подаються в електронному вигляді.


Заява Завантажити
Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради Завантажити
Виписка з протоколу Завантажити
Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років ЗавантажитиІніціативна група з підготовки установчих зборів 

з формування нового складу громадської ради 

при Горішньоплавнівській міській раді Полтавської області


Діяльність громадської ради


Протокол № 1  засідання  ініціативної групи  з  підготовки  установчих  зборів щодо створення  громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді   від   20 лютого 2019 року Завантажити


 

Протокол № 1  засідання  ініціативної групи  з  підготовки  установчих  зборів щодо створення  громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді   від   20 січня 2017 року Завантажити

 

Протокол № 2  засідання  ініціативної групи  з  підготовки  установчих  зборів щодо створення  громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді   від   03 березня 2017 року Завантажити

 

Протокол установчих зборів за участю інститутів громадського суспільства для утворення громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді на 2017 - 2019 рр. Завантажити

 

Протокол засідання лічильної групи із  підведення підсумків голосування щодо обрання складу громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді, яке відбулося на установчих зборах 15 березня 2017 р. Завантажити

 

Звіт роботи громадської ради за період 2015-2017 рр.   Завантажити

 

Протокол № 1  засідання громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді  Полтавської області від   05 квітня 2017 року

  Завантажити

Протокол № 2  засідання громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді  Полтавської області від   11 травня 2017 року 

  Завантажити  

Протокол № 3  засідання громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді  Полтавської області від   04 липня 2017 року 

 Завантажити  

Протокол № 4  засідання громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді  Полтавської області від   16 листопада 2017 року 

 Завантажити  

Протокол № 5  засідання громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді  Полтавської області від   10 травня 2018 року  

Завантажити

Протокол № 6  засідання громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді  Полтавської області від   26 грудня 2018 року 
Завантажити  
Протокол № 7  засідання громадської ради при  Горішньоплавнівській міській раді  Полтавської області від   18 січня 2019 року 
Завантажити  Список

членів громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді

Полтавської області

№ 

Прізвище ім’я

по батькові кандидата 

Посада кандидата, назва ІГС, що висунув кандидата

1

Афонін Сергій Олександрович

Голова ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ВАТ «ПГЗК»

2

Ахінян Юлія Анатоліївна

Редактор студії «ГОК ТВ»

3

Баланюк Василь Володимирович

Журналіст газети «ХРОНІКИ ТИЖНЯ»

4

Бегейма Кирило Анатолійович

Голова правління громадської організації «УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ»

5

Беличенко Олександр Сільвестрович

Заступник голови громадської організації «Комсомольська міська спілка ветеранів Афганістану «Учасників бойових дій»

6

Бідник Олександр Вікторович

Старший тренер громадської організації «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ГІРНИК-СПОРТ»

7

Бурдун Олег Олександрович

Тренер громадської організації «МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ  ДЗЮДО «ЛІКУРГ»

8

Протоієрей Георгій Коваленко

Протоієрей, директор Духовно-просвітницького центру при Свято-Миколаївському соборі

9

Коваленко Ольга Вікторівна

Юрисконсульт громадської організації «СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА»

10

Красільніков Олександр Миколайович

Голова правління МІСЦЕВОЇ (ОБЛАСНОЇ) ГРОМАДСЬКОЇ АНАЛІТИЧНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО АДАПТАЦІЇ ОСІБ ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ «ВОРОТТЯ»

11

Нестеренко Сергій Іванович

Голова правління громадської організації «ФЕРУМ»

12

Олешко Сергій Сергійович

Юрисконсульт БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ»

13

Підклада Людмила Миколаївна

Бухгалтер громадської організації «ВЕСЛУВАЛЬНИЙ КЛУБ «ГІРНИК»

14

Полова Наталія Миколаївна

Секретар ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМСОМОЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

15

Пунік Геннадій Семенович

Представник газети «ТЕЛЕЕКСПРЕС»

16

Скиба Роксолана Вікторівна

Член громадської організації «ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТРИАТЛОНУ»

17

Стахів Микола Павлович

Член громадської організації «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «КРУК»

18

Федоренко Микола Миколайович

Голова ревізійної комісії громадської організації «СТИМУЛ» людей з інвалідністю)

19

Хиль Любов Іванівна

Директор громадської організації «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

20

Хряпа Сергій Олександрович

Голова правління громадської організації «СПОКІЙНЕ МІСТО»

21

Шишліков Микола Вікторович 

Голова правління громадської організації «МІСЬКА ОЛІМПІЙСЬКА СПІЛКА»