Інформація

18.12.2012, 16:03

 Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Комунальне

житлово-

експлуатаційне

підприємство

№ 4   39800

м.Комсомольськ

вул.  Леніна, 75

2-44-50

Нежитлові

приміщення

на першому

поверсі

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Леніна,

67

 

56,7

З 01.02.

2013

року

до

01.02.

2014

року

Торгівля

непродо

вольчими

товарами

або  офіс

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -            -1468,25 грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   грудня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди  будуть  включені  додаткові  обов'язки  орендаря      щодо :  

  а) проведення   реконструкції орендованих приміщень  та введення  їх  в  

      експлуатацію  за  цільовим   призначенням   до  01.02.2014  ;

  б) проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку,

      встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на

      затвердження орендодавцю  не  пізніше  2  місяців  з  моменту   

      укладення  договору  оренди.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  03.01.2013 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .