Головне управління статистики у Полтавській області інформує

26.02.2013, 16:22

 Основні показники соціально-економічного розвитку м.Комсомольська 

за січень 2013 року

 

 

Фактично
за січень
2013р.

Темпи зростання, %

січень 2013р. до грудня 2012р.

січень 2013р. до січня 2012р.

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

8209403,8

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної
площі житла, м2

109891

х

464,12

Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм

3116,0

111,1

205,3

Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км

3302,5

95,8

108,2

Експорт послуг, тис.дол. США

1271,91

х

49,22

Імпорт послуг, тис.дол. США

46965,11

х

60,02

Сальдо (+, –), тис.дол. США

–45693,21

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника, грн.

40481

х

115,22

Заборгованість із виплати заробітної
плати5, тис.грн.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб

141

...6

х

Індекс споживчих цін по області

х

100,1

99,1

______________

1 Дані за 2012р.

2 2012р. до 2011р.

3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Станом на 1 січня.

6 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України “Про зайнятість населення” та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється. Дані заповнюються починаючи з лютого звітного року.

 

Головне управління статистики у Полтавській області