Інформація

26.03.2013, 13:08

 Основні показники соціально-економічного розвитку м.Комсомольська 

за січень–лютий 2013 року

 

 

Фактично
за січень–лютий 2013р.

Темпи зростання, %

лютий 2013р. до

січень–лютий 2013р. до січня–лютого 2012р.

січня
2013р.

лютого 2012р.

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

641753,3

х

х

х

Капітальні інвестиції2, тис.грн.

4462357

х

х

х

Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм

4869,2

56,3

109,8

156,4

Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км

6218,0

88,3

92,1

100,0

Заборгованість із виплати заробітної
плати5, тис.грн.

х

Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду6, осіб

161

114,2

х

х

Індекс споживчих цін по області

х

99,9

98,9

100,07

______________

1 Дані за січень 2013р.

2 Дані за січень–грудень 2012р.

3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Станом на 1 лютого.

6 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України “Про зайнятість населення” та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.

7 Лютий 2013р. до грудня 2012р.