УПСЗН ІНФОРМУЄ ПРО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА

11.07.2013, 14:56

На виконання нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича «Діти – майбутнє України» («Сімейний затишок кожній дитині») та відповідно до Закону України від 21.11.1992 року № 2811-ХІІ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” органами праці та соціального захисту населення поруч з іншими виплатами державних соціальних допомог призначається допомога при усиновленні дитини та допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

 

Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, після 1 січня 2009 року, незалежно від її віку.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмір та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Якщо рішення про усиновлення набрало законної сили після 01.01.2013 виплата допомоги при усиновленні дитини провадиться у розмірі: з 01.01.2013 – 29160 грн., з 01.12.2013 – 30960 грн.

Виплата допомоги здійснюєтьсяодноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 01.01.2013 –9720 грн., з 01.12.2013 – 10320 грн.

Решта суми допомоги виплачується рівними частинами протягом наступних 24 місяців (з 01.01.2013 – 810 грн., з 01.12.2013 – 860 грн. щомісяця).

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

 

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

Допомога призначається особам, визначеними в установленому порядку опікунами і піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин, які залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, позбавленої батьківського піклування. Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Допомога призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

- для дітей до 6 років: з 01.01.2013 – 1944 грн., з 01.12.2013 – 2064 грн. щомісяця;

- для дітей від 6 до 18 років: з 01.01.2013 – 2420 грн., з 01.12.2013 – 2572 грн. щомісяця.

Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Для отримання консультацій звертатись за адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 29, тел.3-28-70.

 

 Начальник УПСЗН Єршова В.А.