УПСЗН ІНФОРМУЄ ПРО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА

11.07.2013, 14:57

„Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” визначено механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за батьків – вихователів і прийомних батьків.

Державна соціальна допомога на дітей призначається батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину в грошовій формі.

Грошове забезпечення призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Державна соціальна допомога і грошове забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам призначається за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

- документи, що підтверджують статус дитини;

- довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

- довідка з місця навчання про розмір стипендії;

- рішення районних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

- копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину-інваліда, виданих в установленому МОЗ порядку.

Якщо батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми.

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах – до 23-річного віку або до закінчення відповідних навчальних закладах.

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою у вищий навчальний заклад I-IV рівня акредитації або професійно-технічний навчальний заклад соціальна допомога призначається на період вступної кампанії на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного навчального закладу.

У разі проживання у період навчання дитини–вихованця або прийомної дитини окремо від сім’ї в іншій місцевості соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

Якщо у дитячому будинку сімейного типу виховується більш як 10 дітей, соціальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану до 01 січня 2006 р.

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

Максимальний розмір допомоги в 2013 році становить:

- на дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1944 грн., з 1 грудня – 2064 грн.

- на дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2420 грн., з 1 грудня - 2572 грн.

- на дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання): з 1 січня - 2294 грн., з 1 грудня – 2436 грн.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов’язані повідомити про це уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю до розрахунку розміру соціальної допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розмір грошового забезпечення становить 35% двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину–вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткових мінімуму для працездатної особи.

 Прожитковий мінімуму для працездатної особи в 2013 році становить: з 1 січня - 1147 грн., з 1 грудня – 1218 грн.

У разі запровадження нового рівня прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Для отримання консультацій звертатись за адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 29, тел.3-28-70.

 

Начальник УПСЗН Єршова В.А.