Інформація!

21.06.2013, 15:05

 Основні показники соціально-економічного розвитку м.Комсомольська 

за січень–травень 2013 року

 

 

 

Фактично
за січень–травень 2013р.

Темпи зростання, %

травень 2013р. до

січень–травень 2013р. до січня–травня 2012р.

квітня 2013р.

травня 2012р.

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

2847308,0

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

6729622

х

х

х

Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм

11775,9

89,1

75,8

120,1

Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км

16214,8

103,3

114,3

101,7

Експорт товарів, тис.дол. США

347905,61

х

х

111,45

Імпорт товарів, тис.дол. США

46844,31

х

х

91,75

Сальдо (+, –), тис.дол. США

301061,31

х

х

х

Експорт послуг, тис.дол. США

511,72

х

х

142,86

Імпорт послуг, тис.дол. США

14716,72

х

х

166,56

Сальдо (+, –), тис.дол. США

–14205,02

х

х

х

Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств, тис.грн.

111967,82

х

х

122,56

Заборгованість із виплати заробітної
плати7, тис.грн.

х

Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду8, осіб

176

113,5

х

х

Індекс споживчих цін по області

х

100,0

98,7

99,89

______________

 1 Дані за січень–квітень 2013р.

 2 Дані за січень–березень 2013р.

 3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 5 Січень–квітень 2013р. до січня–квітня 2012р.

 6 Січень–березень 2013р. до січня–березня 2012р.

 7 Станом на 1 травня.

 8 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України “Про зайнятість населення” та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.

 9 Травень 2013р. до грудня 2012р.