УПСЗН ІНФОРМУЄ

5.07.2013, 15:12

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави Указом Президента України від 08 квітня 2013 року № 201/2013 схвалено Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

На відміну від більшості національних меншин роми не мають власної державності. Ромська національна меншина є другою за чисельністю національною меншиною, яка зазнала геноциду під час Другої світової війни. Дискримінація ромів у деяких державах Європи спричинила послаблення їх інтегрованості та маргіналізацію. Все це призвело до того, що ромська національна меншина є найбільш соціально вразливою національною меншиною в Європі.

 Інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини на сьогодні є соціально значущим питанням.

 За даними Всеукраїнського перепису 2001 року, 47,6 тис. осіб визначили свою належність до ромської національності.

 На території України найбільш компактно роми проживають у Закарпатській (14 тис. осіб), Донецькій (4,1 тис. осіб), Дніпропетровській (4 тис. осіб), Одеській (4 тис. осіб), Харківській (2,3 тис. осіб) та Луганській (2,2 тис. осіб) областях.

 Роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї національної меншини в інших державах Європи, зокрема: низький освітній рівень, високий рівень безробіття, незадовільний стан здоров'я, відсутність у більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, низький рівень житлово-побутових умов, наявність фактів упередженого ставлення до ромів.

Метою Стратегії є визначення засад захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини шляхом забезпечення рівних прав і можливостей для її участі в соціально-економічному та культурному житті держави, а також активізації співпраці з громадськими об'єднаннями ромів.

Основними завданнями з реалізації Стратегії є:

1) щодо правового захисту ромів:

 залучення в установленому порядку представників громадських об'єднань ромів до участі у вирішенні питань суспільного життя, зокрема до розроблення та обговорення відповідних проектів актів і рішень, що впливають на становище ромської національної меншини;

 підвищення рівня правової обізнаності ромів;

 здійснення заходів щодо запобігання дискримінації ромів;

 сприяння в отриманні ромами, які на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

 розвиток співробітництва з міжнародними організаціями з питань захисту ромів;

 сприяння формуванню у суспільстві толерантного ставлення до ромів;

 2) щодо соціального захисту і зайнятості ромів:

 реалізація соціальної політики, спрямованої на забезпечення соціального захисту ромів, у тому числі сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, пенсіонерів і одиноких непрацездатних та бездомних осіб, а також сприяння ромам у пошуку роботи;

 проведення серед ромів системної інформаційно-просвітницької роботи із запобігання насильству та жорстокому поводженню в сім'ї, недопущення використання найгірших форм дитячої праці;

 здійснення заходів щодо унеможливлення проявів дискримінації під час працевлаштування ромів;

 залучення ромів до суспільно-корисної праці;

 забезпечення взаємодії працівників соціальної сфери та сфери зайнятості із громадськими об'єднаннями ромів;

 3) щодо підвищення освітнього рівня ромів:

 проведення громадськими об'єднаннями, педагогічними колективами навчальних закладів, посадовими особами місцевих органів виконавчої влади роз'яснювальної роботи серед ромів щодо важливості отримання дітьми дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

 забезпечення взаємодії педагогічних колективів навчальних закладів та громадських об'єднань ромів;

 здійснення заходів щодо зменшення кількості ромів, які не завершують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

 проведення профорієнтаційної роботи із стимулювання ромів до отримання професійно-технічної та вищої освіти;

 4) щодо охорони здоров'я ромів:

 поширення серед ромів інформації про систему охорони здоров'я та порядок звернення до закладів охорони здоров'я;

 забезпечення інформування працівників закладів охорони здоров'я про традиції, культуру, житлово-побутові умови та звичаї ромів для врахування такої інформації при наданні ромам медичної допомоги;

 приділення особливої уваги стану здоров'я ромських дітей;

 проведення роботи із пропагування серед ромів здорового способу життя та поліпшення стану їх здоров'я;

 5) щодо поліпшення житлово-побутових умов ромів:

 здійснення заходів стосовно вдосконалення соціальної інфраструктури в місцях проживання ромів;

 сприяння ромам у вирішенні відповідно до законодавства питань щодо забезпечення житлом, участі у програмах пільгового кредитування придбання та будівництва житла;

 6) щодо задоволення культурних та інформаційних потреб ромів:

 сприяння збереженню та розвитку культури і мистецтв ромів;

 сприяння поширенню інформації про життя та культурну самобутність ромів у засобах масової інформації.