Оголошення

6.08.2013, 09:59

 Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

9.

Нежитлові

приміщення

м. Комсо-

мольськ

вул. Леніна, 78

 

 113,0

Підвальні приміщення

 

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1

 

Комунальне житлово-експлуатаційне

підприємство

 № 5    39800

м.Комсомольськ

вул.  Леніна,

78

2-12-51

Підвальні приміщення

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Леніна,78

 

113,0

З 01.09.

2013

до

31.08.

2014

з

можливістю  подальшого продовження

 

Торгівля

непродо

вольчими

товарами

 

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 3174,95 грн.,  до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   липня  2013 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

       До  договору  оренди будуть  включені  додаткові  обов'язки орендаря  щодо:

    а) проведення  реконструкції орендованих  приміщень  з  облаштуванням

        окремого   входу  до  орендованих  приміщень   та   введення їх в

        експлуатацію   за  цільовим призначенням  до   31.08.2014 ;

    б) проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку,

        встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на

        затвердження орендодавцю  не  пізніше  2  місяців  після   укладення

        договору  оренди.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  21.08.2013 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».