Інформація!

20.08.2013, 16:23

Умови проведення конкурсу по залученню приватного інвестора у будівництво гаражних боксів:

1. До участі у конкурсі допускаються громадяни України та іноземних держав, юридичні особи України та іноземних держав, які подали наступний пакет документів:

 • заява на участь у конкурсі;
 • інвестиційна пропозиція;
 • копія ліцензії на здійснення будівельної діяльності;

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами:

 • копії установчих документів;
 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу у відповідності з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами:

 • копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
 • звіт платника єдиного податку або декларацію про доходи за останній звітний період.

2. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який при виконанні усіх істотних умов залучення приватних інвестицій у будівництво гаражних боксів запропонував найбільшу суму інвестицій.

Істотні умови залучення приватних інвестицій у будівництво гаражних боксів (далі - об'єкт):

Здійснення будівництва об'єкта відповідно до проекта, розробленого та затвердженого у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Здійснення фінансування будівництва об'єкта в обсязі 100 % кошторисної вартості будівництва.

Здійснення інвестором:

 • технічного та авторського нагляду під час здійснення будівництва (власними силами або залученими на договірних засадах суб'єктами господарювання);
 • контролю за відповідністю виконуваних будівельно-монтажних робіт проектній документації, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, вартісних показників будівництва;
 • приймання будівельно-монтажних робіт;
 • організаційних заходів та фінансування витрат, пов'язаних з введенням в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;
 • передачі відповідним експлуатуючим організаціям зовнішніх інженерних мереж після введення об'єкта в експлуатацію.

Виконання власним коштом капітального ремонту соляного складу, який розташований за адресою: вул. Радянська, 1 та перебуває на балансі КП «СпецЕко» КМР, в строк до 01.11.2013.

Збереження права комунальної власності на земельну ділянку під будівництвом.

Закінчення будівництва об'єкта та введення його в експлуатацію не пізніше 01.08.2014.

Здійснення благоустрою прилеглої до об'єкта будівництва території.

Після введення об'єкта в експлуатацію виділення у збудованих гаражних боксах обладнаних місць для технічного обслуговування, ремонту та зберігання спеціалізованих транспортних засобів, які перебувають на балансі КП «СпецЕко» КМР.

Протягом 10 років після введення об'єкта в експлуатацію надавати послуги з прибирання територій міста, визначених заходами по виконанню програми «Благоустрій міста» на відповідний рік.

Документи на конкурс приймаються до 17-00 18.09.2013 за адресою:
м. Комсомольськ, вул. Радянська, 1, КП «СпецЕко» КМР. Довідки можна отримати за телефоном: 2-16-66, 2-29-41.

Конкурс буде проведено 19.09.2013 о 10-00 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Радянська, 1, КП «СпецЕко» КМР.

Директор департаменту економічного
розвитку та ресурсів О.В.Овчиннікова