УПСЗН ІНФОРМУЄ

18.09.2013, 11:22

Відповідно до Закону України від 21.11.1992 року № 2811-ХІІ „Про державну допомогу сім‘ям з дітьми” органами праці та соціального захисту населення поруч з іншими виплатами державних соціальних допомог призначається  допомога на дітей одиноким матерям.

 

Допомога на дітей одиноким матерям

       Право на цю допомогу мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям також має мати (батько)  дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

 • Заява про призначення допомоги;
 • Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом РАЦСу;
 • Копія свідоцтва про народження дитини;
 • Довідка про проживання дитини з матір‘ю, видана за місцем проживання сім‘ї.

        Розмір допомоги дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 календарних місяців, але не менш як 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

         Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” передбачені наступні розміри допомоги на дітей одиноким матерям:

На дітей віком:

Січень-листопад 2013року

Грудень 2013 року

До 6 років

 

 

Мінімальний

291,60

309,60

Максимальний

486,00

516,00

Від 6 до 18 років

 

 

Мінімальний

363,00

385,80

Максимальний

605,00

643,00

Від 18 до 23 років

 

 

Мінімальний

344,10

365,40

Максимальний

573,50

609,00

       Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

         Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців.

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі:

 • Позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • Відмови отримувача від виховання дитини;
 • Тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • Відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
  • Позбавлення волі отримувача допомоги  за рішенням суду;
  • Скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
  • Працевлаштування дитини або реєстрації нею шлюбу до досягнення 18-річного віку;
  • Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір‘ю або батьком дитини;
   • Смерті дитини;
   • Смерті отримувача допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину, незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

 

Начальник УПСЗН                                                                          С.П.Чернявська