ШКІЛЬНИЙ КЛУБ ПІДПРИЄМНИЦТВА «IN-WEST» У НВК

25.09.2013, 13:05

24 вересня у НВК ім.Л.І.Бугаєвської відбулася презентація роботи українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва-2: створення шкільних клубів», яку провела учитель економіки навчального закладу М.В.Богданова-Портяна. 

Учасником «Шкільної академії підприємництва-2» НВК став у цьому році. Метою проекту є розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва і необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі, обмін досвідом у запровадженні в шкільну практику заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості. Проект заплановано на 2 роки. Перший рік реалізації складається із 4 компонентів: тренери (навчання українських експертів для підтримки розвитку вчителів і шкільних психологів у сфері реалізації завдань щодо професійної активності та підприємливості учнів); шкільні лідери (підготовка вчителів українських шкіл і шкільних психологів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної активності та підприємництва); шкільні клуби підприємництва (підготовка учнів до активності на ринку праці та активного підприємницького ставлення); Інтернет-платформа проекту (підсилення попередніх компонентів та координації, моніторингу і пропагування проекту).  

Марина Володимирівна наголосила, що у рамках цієї європейської програми на базі НВК створений шкільний клуб підприємництва «In-West», а основні завдання клубу – підготовка учнів до активної та свідомої участі в економічному та свідомому житті; реалізація заходів, пов’язаних із економічною освітою у різних сферах; формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці; розвиток активних, підприємницьких позицій шляхом впровадження цікавих освітніх проектів; розширення співпраці школи з місцевою владою та бізнес-середовищем.

Учні 10 класу, учасники проекту, розповіли про роботу на установчому засіданні, під час якого вони вдосконалювали навики роботи в команді, розвивали в собі риси ініціативності, підприємливості, цілеспрямованості. Під час засідання була створена емблема клубу, Статут, затверджений план роботи, проведений тренінг для роботи в команді «Екологічний геокешінг». Сьогодні уже працює блог клубу, на якому всі бажаючі можуть ознайомитися із діяльністю ШКП «In-West». 

Методист міського методичного кабінету Н.С.Барскова зазначила, що на виконання соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича «Діти – майбутнє України» у навчальних закладах міста створені умови для розвитку творчих здібностей учнів шляхом залучення їх до гуртків, факультативів, курсів за вибором. Традиції шкільного підприємництва у НВК закладені ще Л.І.Бугаєвською, колишнім директором навчального закладу. У 2001 році команда НВК стала однією з найкращих студентських компаній в Україні. Презентувати свою роботу діти їздили в м.Тулу Російської Федерації. Тож робота шкільного клубу підприємництва «In-West» – це продовження традицій, розпочатих сьогоднішніми уже успішними підприємцями – колишніми учнями, випускниками НВК.