Прес-випуск

27.09.2013, 09:00

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Комсомольська
за січень–серпень 2013 року

 

Фактично
за січень–серпень 2013р.

Темпи зростання, %

серпень 2013р. до

січень–серпень 2013р. до січня–серпня 2012р.

липня 2013р.

серпня 2012р.

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

5020863,9

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

12116022

х

х

х

Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм

20648,1

93,5

127,1

123,4

Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км

22633,5

154,4

58,1

88,8

Експорт товарів, тис.дол. США

617396,01

х

х

107,75

Імпорт товарів, тис.дол. США

92321,51

х

х

69,95

Сальдо (+, –), тис.дол. США

525074,51

х

х

Х

Експорт послуг, тис.дол. США

1880,02

х

х

223,96

Імпорт послуг, тис.дол. США

36535,32

х

х

193,16

Сальдо (+, –), тис.дол. США

–34655,32

х

х

Х

Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств, тис.грн.

217796,82

х

х

115,56

Заборгованість із виплати заробітної
плати7, тис.грн.

х

Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду8, осіб

200

105,3

х

х

Індекс споживчих цін по області

х

99,1

98,5

98,89

 

______________

 1 Дані за січень–липень 2013р.

 2 Дані за січень–червень 2013р.

  3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 5 Січень–липень 2013р. до січня–липня 2012р.

 6 Січень–червень 2013р. до січня–червня 2012р.

 7 Станом на 1 серпня 2013р.

 8 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України “Про зайнятість населення” та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи     показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.

  9 Серпень 2013р. до грудня 2012р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

 www.poltavastat.gov.ua