Оголошення

9.10.2013, 11:14

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

10.

Нежитлові

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул. Набережна, 1

 

 30,6

Приміщення

на  першому

поверсі

 

 

 

 

   Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява  

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

вико

рис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1

 

Комунальне

підприємство

готель “Славутич”

  № 2  39800

м.Комсомольськ

вул. Миру, 15

2-29-33

 

Приміщення на  першому

поверсі

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Набе-

режна,

1

 

30,6

З 01.11.

2013

року

до

31.10.

2014

року

Офіс

 

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -   620,14  грн.,  до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   вересня  2013 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди буде  включений  обов'язок орендаря  щодо  відшкодування  орендодавцю  в  2013  році  повної  вартості   робіт  з проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не  пізніше  2  місяців  після  виставлення орендодавцем  рахунка  про   відшкодування. 

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  23.10.2013 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».