УПСЗН ІНФОРМУЄ

1.11.2013, 08:08

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у 2013 році встановлюється у сумі:

- для працездатних осіб - у розмірі 21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2013 – 240,87 грн., з  01.12.2013 – 255,78 грн.); 
- для дітей - у розмірі 75%прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:
- для дітей віком до 6 років: з 01.01.2013 – 729 грн., з  01.12.2013 – 774 грн.; 
-для дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.2013 – 907,50 грн., з  01.12.2013 – 964,50 грн. 
-для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання):з 01.01.2013 – 860,25 грн., з  01.12.2013 –               913,50 грн. 

  -для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% прожиткового мінімум для осіб які втратили працездатність: з  01.01.2013 – 894 грн., з  01.12.2013 – 949 грн.

    При цьому для дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей одиноких матерів, які не перебувають у шлюбі, для дітей, в яких один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи, та дітей-інвалідів – на 20 %.

        Крім того розмір допомоги збільшується у 2013 році на кожну дитину  віком  від 3 до  13  років  на 180 грн.,  а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 360 грн.

         Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється органами праці та соціального захисту населення.

     Для призначення допомоги уповноваженому представнику сім’ї необхідно подати до органу праці та соціального захисту населення такі документи:

- заяву;
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;
- довідку про склад сім'ї;
- декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
- довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно затверджуються Мінпраці.

Допомога призначається на шість місяців.

         До складу сім'ї, що звертається за призначенням соціальної допомоги, включаються: чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які  навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх,  професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV  рівнів  акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не  мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами  з  дитинства  I  та  II  груп або інвалідами I групи і проживають разом  з  батьками;  непрацездатні  батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з  одиноким  інвалідом  I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають  спільних  дітей.  При цьому  до складу  сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які  навчаються  за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих  навчальних  закладах  I-IV рівнів акредитації до досягнення  двадцяти  трьох років і не мають власних сімей.

До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

       Допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

       Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову в її наданні приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів.

       Допомога не призначається, коли:

- працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду, згідно медичного висновку лікарсько-консультативної комісії, не більш ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб які доглядають за інвалідом І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років,  за інвалідами II групи внаслідок  психічного  розладу, а також особами, які досягли 80-річного віку);

- з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму яка на час звернення перевищує 10- кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї;

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І і ІІ групи, та сімей, в яких є  інвалідами І та ІІ групи, та сімей, в яких є діти-інваліди)  є земельна ділянка площею понад 0,6 га. (крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід);

За наявності таких обставин, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішень районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних  у містах рад або утворених ними комісій у разі, якщо: у складі сім’ї є інвалід; у сім’ї виховуються троє та більше дітей до 18 років (у разі навчання за денною формою навчання до 23 років); неможливість отримати будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

         Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

         Детальна інформація за телефоном: 2-18-68, 3-26-70.

 

Начальник УПСЗН
С.П.Чернявська