Інформація!

4.11.2013, 09:34

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАЖАЮЧИХ СТВОРИТИ ПРИЙОМНУ СІМ’Ю АБО ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ (РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З КАНДИДАТАМИ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ  ТА БАТЬКИ-ВИХОВАТЕЛІ)

 

Робота соціального працівника ЦСССДМ з бажаючими створити прийомну сім’ю або дитячого будинку сімейного типу (далі ПС/ДБСТ) проходить поетапно.

Під час першої зустрічі соціальний працівник: приймає звернення кандидата у прийомні батьки; оптимально надає інформацію про існуючу в державі систему допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування; розкриває суть ПС/ДБСТ, як альтернативних форм державної опіки над дітьми даної категорії; наводить приклади сімей, які у місті вже відбулись, як прийомні сім`ї; докладно розповідає про принципи роботи ПС та ДБСТ, відмінність від інших видів сімейних форм влаштування, особливо усиновлення; визначає необхідність співпраці прийомних батьків та батьків-вихователів з соціальним працівником; розкриває основні етапи та вимоги соціального супроводження.

При першому контакті клієнт отримує чіткі відповіді на поставлені ним запитання і отримує інформацію для подальших роздумів щодо висловленого бажання взяти на виховання чужу дитину і виховувати, як власну.

У ході первинного інтерв’ю соціальний працівник отримує інформацію про самого кандидата у прийомні батьки/батьки-вихователі, його родину та найближче оточення і обговорює наступні питання:

* що спонукало Вас до думки взяти в сім’ю дитину, яка залишилася без батьківського піклування?

* коли вперше Ви про це подумали і як дійшли рішення звернутися до Центру?

* що Ви можете розповісти про себе?

* що Ви знаєте про державну систему опіки та піклування: усиновлення, опіка та піклування родичів, інтернати, дитячі будинки сімейного типу, притулки, прийомні сім’ї?

* чи розповідали Ви про своє бажання близьким, і як вони до цього поставилися? Тощо.

Перша співбесіда нетривала (30-40 хв.), по її завершенню кандидату пропонується друкована інформація про особливості функціонування ПС/ДБСТ з вказівкою контактних телефонів і переліком уповноважених спеціалістів, які у місті долучаються до створення таких сімей.

На цьому етапі відсіюються особи, які шукають будь-яку роботу, або навіть вигоду. Ми переорієнтовуємо тих осіб, які заперечують корисність контактів з біологічними родичами і хочуть отримати «власну» дитину. Таких осіб можна розглядати як кандидатів на усиновлення.

Особі або подружжю надається місяць на обмірковування отриманої інформації і, у випадку остаточно прийнятого позитивного рішення, запрошуються на другу зустріч.

Друга зустріч з кандидатами спрямована на поглиблення знань клієнтів щодо специфіки функціонування прийомної сім’ї/ДБСТ, орієнтація їх на з’ясування реальних можливостей родини щодо надання домівки біологічно нерідній дитині.

У ході бесіди батьки підводяться до усвідомлення проблем, з якими прийде в сім’ю прийомна дитина; ознайомлюються з особливостями обов’язкового навчання кандидатів; визначаються етапи подальшої співпраці; отримують перелік документів, необхідних для юридичного оформлення сім’ї; роз’яснюються принципи соціального супроводу та система контролю за умовами проживання і виховання дитини тощо. Зауважуємо на обов’язковій співпраці із соціальним працівником, який здійснює соціальний супровід. Вся надана кандидатами інформація перевірятиметься, але при цьому дотримується і поважається право клієнтів на їхнє приватне життя.

Звертаємо увагу на важливість інформування всіх членів сім’ї стосовно наміру батьків взяти на виховання дитину-сироту та прийняття спільного для всіх членів родини рішення.

Соціальний працівник вислуховує бажання кандидатів щодо майбутньої дитини, яку мають взяти прийомні батьки на виховання (стать, вік, особливості розвитку тощо). Далі вивчаються та обговорюються наявні в родині можливості та ресурси для забезпечення дитині нормального розвитку та соціалізації. Крім того, визначається ставлення кандидатів до необхідності підтримувати зв’язки дитини з біологічними родичами, що вкрай важливо при підборі прийомної дитини.

Однією з обов’язкових умов прийняття рішення про створення прийомної сім’ї є відвідання родини кандидатів спеціалістами ЦСССДМ та ССД. У ході відвідування з’ясовується наскільки благополучною є родина, які стосунки між членами сім’ї, як вони проводять вільний час, стиль спілкування в сім’ї, коло їх інтересів, які житлово-побутові умови і матеріальне забезпечення, стан здоров’я членів родини, їх релігійні переконання, мотивація свого рішення членами родини, чи всі члени сім’ї згодні з даним рішенням, які в них стосунки з правоохоронними органами, чи є у когось із членів родини досвід виховання дітей тощо. За результатами відвідування складається акт житлово-побутових умов.

Якщо в ході такої роботи не виявлені негативні факти, родина не змінила свого рішення і зібрала повний пакет необхідних документів, то кандидати направляються на навчання до Полтавського обласного ЦСССДМ проходити курс підготовки кандидатів у прийомні батьки. Для кожної дитини найважливіше дбайливість і любов. Але деякі діти, які влаштовуються в прийомну сім’ю, дуже вразливі і є ризики, що провокують ускладнення їх адаптації до нових умов життя. Тому прийомним батькам потрібні певні навички, щоб вчасно допомогти дитині. Курс підготовки батьків до прийомного батьківства пояснює можливі ризики, особливості та індивідуальні потреби прийомних дітей, специфіку роботи з біологічними батьками, процес співпраці із соціальними службами тощо.

Прийомні діти утримуються у прийомній сім’ї максимально до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації до його закінчення.

Прийомними батьками та батьками-вихователями згідно з «Положенням про прийомну сім’ю» та «Положенням про дитячий будинок сімейного типу» можуть бути працездатні особи, які перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з них:

- не пройшла курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки/батьки-вихователі;

- визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;

- позбавлена батьківських прав;

- колишній опікун (піклувальник, усиновитель), позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов’язків;

- за станом здоров’я не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей  (інваліди І і ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

Не можуть бути прийомними батьками/батьками-вихователями особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законодавством.

У випадку, якщо вимоги щодо соціального статусу, житлової площі, стану здоров’я тощо є незадовільними, то клієнт отримує коректну та обґрунтовану відмову.

Юридичне оформлення ПС/ДБСТ здійснюється органом опіки та піклування за поданням служби у справах дітей.

Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністерства України. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. У прийомній сім’ї одному з прийомних батьків та у будинку сімейного типу обом батькам-вихователям через державні підприємства поштового зв’язку або перераховуються на особові рахунки у банківській установі за їх вибором виплачується грошове забезпечення.

 

Якщо Вас зацікавила дана інформація і Ви виявили бажання стати прийомними батьками або створити ДБСТ, чекаємо Вас за адресою:

Комсомольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (вул. Миру, 8, тел. 25703)

Служба у справах дітей міськвиконкому (вул. Миру, 24,  каб. № 306,           тел. 26543)

 

 

Ганна Соса,
головний спеціаліст
відділу соціальної роботи
Комсомольського міського ЦСССДМ