Інформація

6.11.2013, 10:40

 

Перелік нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Комсомольська і може бути передано в оренду

 

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого майна

Адреса

об'єкту нерухомого майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого майна

Примітка

1.

2

3

4

5

6

11.

Будівля

котельні

м. Комсо-

мольськ

вул. Миру, 10

 

222,9

 

 

 

Оголошення виконавчого комітету Комсомольськой міської ради про намір передати в оренду об'єкт нерухомого майна, щодо якого надійшла заява

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані про об'єкт нерухомого майна,

 щодо якого надійшла заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

вико

рис-

тання

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Поліклініка

«Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» 39800

м.Комсомольськ

вул. Миру, 10 - А

2-21-05

 

Будівля

котельні

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

10

 

222,9

З 01.12.

2013

року

до

31.12.

2015

 

Склад

за винят

ком

зберіган

ня

вибухо

небезпеч

них та отруйних

речовин

 

Орієнтовний розмір орендної плати за перший місяць оренди - 761,69 грн., до цієї суми будуть застосовані індекси інфляції, починаючи з жовтня 2013 року до місяця укладення договору оренди. Протягом терміну дії договору оренди при розрахунку орендної плати будуть щомісячно нараховуватись індекси інфляції.

 До договору оренди буде включений додатковий обов'язок орендаря щодо проведення в 2014 році незалежної оцінки вартості об'єкта оренди не пізніше 30.04.2014.

Заяви про оренду зазначеного об'єкту за встановленою формою приймаються до 20.11.2013 року включно за адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203 у виконавчому комітеті Комсомольськой міської ради, тел. 2-28-75.

У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна виконавчий комітет Комсомольськой міської ради оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України « Про оренду державного та комунального майна ».