ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КОМСОМОЛЬСЬКА НА 2014 Р.

18.11.2013, 15:16

18 листопада у виконкомі Комсомольської міської ради пройшла прес-конференція «Основні засади Програми соціально-економічного розвитку м. Комсомольська на 2014 р.», де були присутні заступник міського голови Ю.М.Муха, директор департаменту економічного розвитку та ресурсів О.В.Овчиннікова.

Ю.М.Муха зазначив, що Програму економічного і соціального розвитку міста Комсомольськ на 2014 рік  розроблено Департаментом економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету Комсомольської міської ради разом з іншими виконавчими органами міської ради та структурними підрозділами  виконавчого комітету відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». В основі Програми лежать ключові положення передвиборчої Програми Президента України В. Ф.Януковича «Україна — для людей», Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», обласної програми економічних реформ на 2010-2014 роки та соціальних ініціатив Президента України. Документ визначає цілі, завдання та основні заходи, які забезпечать  економічний та соціальний розвиток міста у 2014 році. За кожним напрямом сформульовані проблемні питання та критерії ефективності політики, яка впроваджуватиметься в галузі. Основною метою Програми є зростання добробуту й підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення динамічного та збалансованого розвитку економіки, створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для надання якісних і доступних послуг мешканцям міста; створення в місті сприятливого середовища для праці, бізнесу та відпочинку. Отже, одним із головних завдань у 2014 році є створення умов для економічного зростання, забезпечення стабільної діяльності промислових підприємств міста, розвитку потужностей промислового комплексу, зміцнення його фінансового стану та підвищення інвестиційної привабливості міста.

О.В.Овчиннікова прокоментувала представникам ЗМІ основні цікаві моменти новоствореного документу.

Так, у 2014 році прогнозується зростання обсягу реалізованої продукції на 5,0%; зростання фінансового результату діяльності підприємств на 3,5% та відповідно - валової доданої вартості на 4,4% у діючих цінах. Крім того, очікується зростання обсягу прямих іноземних інвестицій  на 10,0%.

Це можливо досягти, в основному, за рахунок:

  • розробки Єристівського родовища ТОВ «Єристівський ГЗК»;
  • розвитку діючого кар’єру та виробництва залізорудної продукції ВАТ «Полтавський ГЗК».

Політика промислових підприємств, спрямована на енерго- та ресурсозбереження, надасть можливість у 2014 році забезпечити більш ефективне використання власних енергетичних ресурсів. Вагоме зменшення споживання таких ресурсів планується досягти за рахунок широкого застосування обліку витрат палива й енергії, здійснення заходів щодо структурної перебудови галузі та залучення значних інвестицій у нові технології.

         Крім того, передбачається посилити вимоги й до житлово-комунальних підприємств міста щодо впровадження енергозберігаючих заходів і технологій при проектуванні, реконструкції старих будівель і споруд. Енергозбереження повинно забезпечити скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, стати основним фактором оздоровлення житлово-комунальної галузі, а також сприяти подальшому ефективному розвитку систем тепло- і водопостачання.

З метою зниження споживання всіх видів енергії у 2014 році планується впровадження сучасних енергозберігаючих технологій і в житловому фонді та системах тепло- й водопостачання. Для цього планується здійснити:

  • реконструкцію освітлення під’їздів житлових будинків;
  • реконструкцію інженерних вводів будинків із встановленням засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії;
  • заміну труб зовнішніх теплотрас на предізольовані;
  • заміну трубопроводів гарячого водопостачання із застосуванням труб із термостабілізаційного поліетилену.

Для створення сприятливих умов для проживання в місті Комсомольську в 2014 році планується здійснити технічне переоснащення низки об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрій території міста, ремонт міських доріг, капітальні ремонти покрівель житлових будинків.

Підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу в місті буде відбуватися шляхом покращення якості та забезпечення більшої доступності послуг освіти й медичного обслуговування, фізичної культури і спорту, підвищення дієвості й стабільності соціального захисту громадян.

У сфері культури, як і в минулі роки, основні заходи будуть пов'язані з організацією цікавого культурного дозвілля жителів міста, виявленням та підтримкою талановитих, обдарованих дітей, забезпеченням повноцінного функціонування мережі бібліотек. З метою підвищення привабливості міста Комсомольська у 2014 році планується стимулювати процес розвитку сфери туризму.

         У сфері соціального захисту підвищення стандартів життя буде забезпечено за допомогою реалізації державних соціальних програм створення комфортних умов життя для громадян з обмеженими фізичними можливостями, соціальної підтримки незахищених верств населення міста, якісного соціального обслуговування та оздоровлення громадян з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів та людей похилого віку, надання якісних соціальних послуг громадянам, нездатним до самообслуговування, сприяння реабілітації дітей-інвалідів, сприяння у працевлаштуванні безробітних громадян. Крім того, протягом 2014 року планується реалізувати заходи, спрямовані на підвищення доступності об'єктів міської інфраструктури для мало мобільних груп населення.

З метою забезпечення житлом більшої кількості фахівців бюджетної сфери міста та розширення можливостей для пільгового придбання житла у 2014 році буде продовжено реалізацію програм, згідно з якими фахівці мають можливість отримати підтримку за рахунок коштів міського бюджету в розмірі:

  • 25 % від вартості житла (для тих, хто бере участь у державній програмі іпотечного кредитування  на 15 років під 3%);
  • 20 % від вартості житла (для тих, хто бере участь у державній програмі здешевлення вартості житла - 70/30).

 Основними очікуваними результатами політики, яка забезпечує підвищення рівня життя населення, можна назвати збільшення у 2014 році середньомісячної заробітної плати на 4,5% (до 4650 грн.); створення 1650 нових робочих місць, збереження рівня безробіття населення на рівні одного з найменших значень в Україні (0,4%); відсутність заборгованості із заробітної плати.

І хоча, як здається на перший погляд, ці показники напряму пов'язані лише з досягненнями в економічній сфері, але саме вони реально відображують рівень життя населення в тому чи іншому населеному пункті.

 

Директор департаменту економічного розвитку та ресурсів

О.В.Овчиннікова