Прес-випуск

27.11.2013, 10:29

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Комсомольська
за січень–жовтень 2013 року
 

 

Фактично
за січень–жовтень 2013р.

Темпи зростання, %

жовтень 2013р. до

січень–жовтень 2013р. до січня–жовтня 2012р.

вересня 2013р.

жовтня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

6530907,4

х

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної
площі житла, м2

129491

х

х

161,42

Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм

25729,8

127,4

111,9

116,5

Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км

27146,3

108,2

64,6

83,7

Експорт товарів, тис.дол. США

786477,81

х

х

105,12

Імпорт товарів, тис.дол. США

131863,11

х

х

89,22

Сальдо (+, –), тис.дол. США

654614,71

х

х

Х

Експорт послуг, тис.дол. США

2846,41

х

х

263,82

Імпорт послуг, тис.дол. США

55642,11

х

х

163,72

Сальдо (+, –), тис.дол. США

–52795,71

х

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника, грн.

43491

х

х

106,82

Заборгованість із виплати заробітної
плати5, тис.грн.

х

Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду6, осіб

207

102,5

х

х

Індекс споживчих цін по області

х

100,1

98,7

98,87

 

______________

1 Дані за січень–вересень 2013р.

2 Січень–вересень 2013р. до січня–вересня 2012р.

3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Станом на 1 жовтня 2013р.

6 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України “Про зайнятість населення” та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.

7 Жовтень 2013р. до грудня 2012р.

 

 


Головне управління статистики у Полтавській області

Веб-сайт Головного управління статистики у Полтавській області: www.poltavastat.gov.ua