УПСЗН ІНФОРМУЄ

24.12.2013, 13:01

Біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом унаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

 

В Україні достатньо розвинута законодавча база щодо соціально – правового захисту біженців, наша держава не є байдужою до дітей з числа біженців та біженців загалом. Основні питання буття біженців та дітей – біженців регулюються з боку держави. Це регулювання відбувається не лише на теоретичному рівні, але і на практичному, що надає змогу біженцям пристосуватися до життя на території України. 

 

Україна сприяє збереженню єдності сімей біженців. Біженці мають рівні з громадянами України право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці проживання.

 

22.08.2012 року Кабінетом Міністрів України  прийнято розпорядження № 605-р “Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року”.

 

Законом України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” та Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” передбачено, що право на державну соціальну допомогу мають громадяни України та іноземці і особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також  особи, яким надано статус біженця в Україні.

 

Детальну інформацію  щодо порядку призначення будь-якого виду державної соціальної допомоги можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою: м.Комсомольськ, вул.Миру, 29, телефон “гарячої лінії” 3-26-70.

 

 

Начальник УПСЗН
С.П.Чернявська