ОГОЛОШЕННЯ

25.12.2013, 10:16

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характе-ристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1

2

3

4

5

6

12

Будівля

прибудована  до  спортивного  комплексу  «Динамо»      

м. Комсомольськ

вул.

Добровольського, 4

 

302,67

 

 

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

щодо якого  надійшла  заява

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа,

кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Дитячо - юнацька  спортивна  школа № 3

м. Комсомольська

39800

м. Комсомольськ

вул.  Добровольського, 4

7-54-44

 

Будівля

прибудо

вана  до  спортивного  комплексу  «Динамо»

місто Комсо-

мольськ

вул.

Добро-

воль-

ського, 4

 

 

302,67

З 01.02.

2014

року

до

31.12.

2014

 

Пошиття

трико-тажних

виробів

 

Договірний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 3000 грн.,  до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   грудня  2013 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди будуть  включені  додаткові обов'язки орендаря :

  1. розробити  проект  реконструкції  орендованої будівлі  не  пізніше  30.06.2014.
  2. провести  реконструкцію орендованої будівлі  для  використання її  за призначенням  в  строк  до   31.12.2014  та  ввести  об’єкт  в експлуатацію.
  3. Благоустрій прилеглої території.
  4. Проведення  в 2014 році незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю  не пізніше  30.06.2014.   

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  15.01.2014  року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».