ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ВИКОНКОМІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2013 РОЦІ

3.02.2014, 11:13

Протягом 2013року спостережна комісія при виконкомі Комсомольської міської ради організовувала і проводила свою роботу у відповідності з Положенням про спостережні комісії, Кримінально-виконавчим кодексом України, планом роботи на 2013 рік та в тісній взаємодії з міським відділом УМВС України в Полтавській області, Комсомольським ВЦ № 136, міським підрозділом кримінально-виконавчою інспекцією УДПтС України в Полтавській області, центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,   міським центром зайнятості та  громадськими організаціями.

Відповідно до законодавства основними завданнями Комісії є: організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання; сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх дотримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян; організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання; надання допомоги в соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.                                .
Основною формою роботи комісії є її засідання, які проводяться по мірі потреби, але не рідше як один раз на місяць. За 2013 рік  проведено 3 організаційні засідання спостережної комісії та 29 засідань спільно із Комсомольським ВЦ №136, на яких розглянуто 358 справ про умовно-дострокове звільнення та зміну покарання на більш м’яке.                                                                                           

Щоквартально проводилися перевірки дотримання режиму та умов утримання засуджених в КВЦ № 136, дотримання їх законних інтересів. Скарг під час перевірок не надходило. У серпні місяці відбулося спільне засідання спостережної комісії та адміністрації Комсомольського ВЦ № 136  на базі виправного центру з питань дотримання вимог діючого законодавства України щодо засуджених, вивчення стану матеріально-побутових та медико-санітарного забезпечення засуджених. Члени комісії ознайомилися з умовами проживання, організацією харчування, подивилися, як організовано вільний час засуджених, як задовольняються релігійні потреби (у травні відкритий храм «Неупиваєма чаша», який ув’язненні можуть відвідувати для проведення обрядів, сповідей, молитов).  Після огляду було встановлено, що у ВЦ № 136 створені всі належні умови для утримання ув’язнених.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота, у встановленому законом порядку надаються  соціально-економічні, соціально-педагогічні,  соціально-медичні, юридичні послуги особам, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, проводяться соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, проводяться соціальні інспектування, соціальний супровід сімей, групові заходи, індивідуальні бесіди.

За 2013 рік до міського ЦСССДМ надійшло 17 повідомлень про осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі,  54 повідомлення про осіб, засуджених без позбавлення волі (з них  4 щодо  неповнолітніх). Центром надано допомогу   73 особам, під соціальним супроводом перебувала 1 сім’я особи, яка звільнилися з місць позбавлення волі, решта осіб і  члени їх родин перебували на соціальному обслуговуванні. Надавалися також соціальні послуги особам, які до засудження мали наркотичну залежність, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для проведення соціального інспектування й патронажів звільнених осіб залучалися волонтери ( представники громадських організацій). За звітний період було залучено 5  волонтерів, які взяли участь у     29 заходах, якими охоплено 21  особу.

Протягом 2013 року до Комсомольського міського центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулися 4 особи, які повернулися з місць позбавлення волі та були зареєстровані як такі, що шукають роботу; 3 - працевлаштовані, в тому числі 1особа з них працевлаштована після виконання громадських робіт; 1 особа знята з обліку за невідвідування більше 30 календарних днів без поважних причин. Усім, хто звертався до міського центру зайнятості, надавалися інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

Робота по взаємодії з міським підрозділом кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України в Полтавській області та сприянню  їй у виконанні покладених на неї функцій проводиться із взаєморозумінням важливості цієї ділянки роботи й у відповідності з Положенням про спостережні комісії та Тимчасовим порядком обліку осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання. На виконання вимог ст.56 Кримінального кодексу України, ст.39 Кримінально-виконавчого кодексу України  щодо виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт 24 вересня 2013 року  рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради № 547 визначено види безоплатних, суспільно корисних робіт та затверджено перелік підприємств, установ, організацій, на яких засуджені та притягнуті до адміністративної відповідальності відбуватимуть покарання у вигляді громадських робіт. Комісія у межах наданих повноважень сприяє міському підрозділу у соціальній адаптації звільнених, їх працевлаштуванні. Постійно проводиться обмін інформацією.

Спостережною комісією не ініціювалися скасування рішень інспекції з питань застосування або незастосування до засуджених вимог ст.81 КК України, бо в цьому не було потреби. Інспекція у вирішенні зазначених питань завжди принципова й об’єктивна.

Облік осіб, звільнених із місць позбавлення волі, постійно ведеться секретарем спостережної комісії в журналі обліку. Дані щодо осіб заносяться згідно з повідомленнями, надісланими від органів і установ виконання покарань. Станом на 01.01.2014 року на обліку перебуває 25 осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що прибули на постійне проживання в місто, із них 22 особи звільнені умовно-достроково, 3 особи звільнені по відбуттю покарання.

У 2013 році до спостережної комісії  особи, звільнені від відбування покарання, з побутових питань і працевлаштування не зверталися.