ОБОВ”ЯЗОК ФОНДУ- ТУРБОТА ПРО ЛЮДИНУ ПРАЦІ.

5.02.2014, 11:23

Безпечні  умови праці та відсутність  нещасних випадків — основа  стабільності будь-якого  виробництва, ефективності  та продуктивності  праці, нормального  клімату в колективі  . Тож вигідно вкладати кошти в створення безпечних  умов праці,  ніж  потім  нести значні  матеріальні затрати  у вигляді штрафів, допомог   тощо.

Вирішуючи ці завдання , відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань  проводить  семінари, навчання з питань охорони  праці. Надаються консультації  про порядок  розслідування нещасних випадків і оформлення  матеріалів розслідування, профілактичні заходи, спрямовані на  усунення  шкідливих і небезпечних  виробничих факторів, запобігання нещасним  випадкам на виробництві, про підготовку документів  на страхові  виплати потерпілим, про порядок надання медико-соціальних послуг.

Страховий експерт відділення постійно приймає участь у всіх розслідуваннях нещасних випадків та професійних захворювань і відповідно приймає  участь в розробленні заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам та запобіганню розвитку професійних захворювань, а також забезпечення нормалізації умов праці.

За 2013 року страховим експертом відділення обстежено 45 підприємств, щодо створення здорових та безпечних  умов праці, з яких 2 підприємства перевірено сумісно з  представниками Держгірпромнагляду, з них 3-позапланові та 42-планових. В ході перевірок  виявлено 396-порушень законодавчих актів з охорони праці, видано 45 подань. Усі виявлені під час перевірок порушення усуваються своєчасно, роботодавцями надаються своєчасно відповіді про  виконання виданих подань (42- відповідей).

Розроблено інформаційний бюлетень, щодо запобігання травмування внаслідок падіння працівників під час несприятливих та складних погодних умов та розповсюджено у структурних підрозділах ТОВ «Єристівський ГЗК».

Надані консультації з деяких питань розслідування та веденню обліку нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві, які допомогли в формуванні документів, слідуючим підприємствам : НВП "Фероліт", ТОВ "Феррошлях", ТОВ "Єристівський ГЗК", ТОВ "Феррострой", ТОВ "Ворскла сталь", ПАТ "Рижівський гранкар"єр" , ТОВ "Комсомольськхліб плюс", ВАТ "Полтавський ГЗК" (ДЗФ, ГТЦ, ЛМЦ, ДнРУ, ЗЦ, ЦВО).

Людина  не може працювати продуктивно і якісно, якщо не почувається на роботі комфортно, а тим паче -безпечно. Перша умова, якоюсь мірою залежить і від самого працівника, а другу- повинен  гарантувати  роботодавець чи адміністрація колективу. Успіху у справі можна  досягти, коли інтереси та обов”язки  обох сторін  будуть  погоджені. Адже їх єднає спільне  прагнення  отримати  якнайкращі    результати від  затрачених  зусиль.  Це  спонукає  шукати  альтернативи  найдоцільнішого  врахування  прав та обов”язків  у  створенні умов безпеки, гігієни та санітарії на кожному робочому місці.

За даними міської СЕС в місті працюють в шкідливих умовах праці 8833 працівника, в тому числі жінок 2844 осіб.

Одним із головних завдань діяльності  відділення Фонду  є проведення  профілактичних заходів, спрямованих на усунення  шкідливих і небезпечних  виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров”ю застрахованих,  викликаних умовами  праці. Ця робота проводиться на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм  господарювання та виду економічної  діяльності міста у тісній співпраці  з міською виконавчою владою ,з профспілками, роботодавцями, управліннями  Держгірпромнагляду  у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Основною та принциповою передумовою успішного функціонування  Фонду  соціального страхування  від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань України  є темпи та обсяги надходження  страхових коштів від сплати страхувальниками єдиного  соціального внеску, адже  від цього  залежать  страхові виплати та соціальні послуги потерпілим на виробництві та членам  їх сімей.

 На обліку  у відділенні  знаходиться  1950 страхувальників, в тому числі   979 -юридичних осіб та 971 — фізична особа, яка використовує  найману працю.  

Важливим напрямком  статутної діяльності відділення Фонду  є своєчасне та в повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівнику  внаслідок  ушкодження  його здоров”я ,  або в разі його смерті , відшкодування страхових виплат особам, які перебували на його  утриманні. Особливу увагу відділення приділяє  забезпеченню медико- соціальної реабілітації, відновлення здоров”я та працездатності  потерпілих на виробництві. За 2013 рік  по  місту  виплачено  на відшкодування шкоди  — 5 618,9 тис.грн.  та   168,4 тис,грн. - на медико-соціальні послуги. До послуг, які надаються  потерпілим, належать:  лікування в стаціонарних  медичних закладах,  санаторно-курортне лікування, забезпечення виробами  медичного призначення, протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами пересування (колясками), забезпечення інвалідів  автомобілями. Відділення Фонду  також проводить  компенсацію на бензин  та транспортне обслуговування  автомобілей.

Розуміючи ,  що травми- єдине, що не можна  запланувати  в господарській діяльності, особливо боляче  усвідомлювати, що більшість нещасних випадків є наслідком порушень правил безпеки робіт виконавцями, низької  вимогливості  посадових осіб.

За 2013 рік по місту сталося  20 нещасних випадків,  з них 16  випадків, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, із яких один  - із смертельним наслідком.

Відповідно проведеному аналізу причин нещасних випадків на виробництві, на які складено акти за формою Н-1 за 2013 рік, видно що серед виявлених порушень, які призвели до настання нещасних випадків  збільшилося  порушення трудової і виробничої дисципліни:   65,5 %  - порушення трудової і виробничої дисципліни;

  • 14,2 %  - особиста необережність потерпілого;
  • 7,1%     - недосконалість технологічного процесу;
  • 7,1%     - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання;
  • 7,1 %  - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;

Без сумніву, створення безпечних умов праці  -проблема компексна, і без належного матеріально-технічного забезпечення, спеціальних приладів контролю, систем протиаварійного  захисту   повною мірою її не розв”язати. Але скільки ж, будьмо відвертими, сьогодні є можливостей,   щоб уберегти  людину від загибелі чи каліцтва.

Все, врешті решт ,полягає у роботі з людьми — глибокій, щоденній  профілактичній  діяльності, системній вимогливості і контролю.

Скрізь, де працює понад 50 чоловік, має бути  штатний інженер з охорони праці. Якщо ж працівників менше  півсотні,  обов”язково  повинен бути досвідчений   фахівець, котрий виконував би обов”язки інженера з охорони праці за сумісництвом. А якщо  менше 20 працюючих — слід наймати спеціаліста  за кооперацією з іншими такими ж виробництвами.

 

Інформація стосовно інженерів з охорони праці на підприємствах міста Комсомольська. 

 

Служба охорони праці підприємств

Кількість підприємств у м.Комсомольську

до 50 осіб

50 і більше працюючих

Штатні працівники служби ОП

21

32

Працівники служби ОП у порядку сумісництва

27

18

 

         У державі  в  цілому створено і продовжує  вдосконалюватися  правове  поле, фінансові механізми  для   успішного  розв”язання  таких важливих   завдань, як усунення  шкідливих  і небезпечних  виробничих факторів, відновлення здоров”я та працездатності  потерпілих на виробництві,  компенсації  матеріальних  збитків внаслідок  ушкодження здоров”я під час виконання  трудових   обов”язків. Хоча ще і залишається  багато невирішених  в повному обсязі  питань, пов”язаних з діяльністю  Фонду , але  завдяки  щоденній,, клопоткій, наполегливій  і такій потрібній  людям праці  все у нашій роботі  буде  складатися добре. І потерпілі, які звертаються до нас  зі  своїм горем, отримуватимуть від нас не тільки матеріальну  допомогу, а й тепло  наших  гарячих, небайдужих  до чужого  горя сердець.     

Начальник  відділення
В.М. Терещенко