Інформація!

12.02.2014, 08:52

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

1.

Нежитлові

приміщення    

м. Комсо-

мольськ

вул. Миру, 10, корп.1

 

247,01

Приміщення

на другому

поверсі

 

 

 

 

   Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради  Полтавської області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява  

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

вико

рис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1

 

Фонд  підтримки     підприємництва 

39800

м.Комсомольськ

вул.  Миру, 8, к.4

097-495-49-61

 Нежитлові

приміщення

на  другому

поверсі  

місто Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

10, корп.1

 

247,01

З  01.03.

2014

року

до

31.05.

2016

 

Пошит

тя

трико-

тажних виробів

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -   1955,43  грн.,  до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   січня  2014 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  26.02.2014  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».