МІСЬКИЙ ГОЛОВА С.А.СУПРУН КОМЕНТУЄ

17.02.2014, 15:55

Зранку в понеділок керівник Комсомольська, міський голова С.А.Супрун зібрав представників ЗМІ прокоментувати хід подій та результати Всеукраїнського форуму обласних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що проведено в Ялті 12 лютого 2014 року.

 

Участь у роботі форуму взяли керівники обласних рад, Ради Міністрів та Верховної Ради Автономної Республіки Крим, народний депутат України В.В.Колесніченко.

 

С.А.Супрун був запрошений на форум як очільник територіальної громади Комсомольської міської ради та голова Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Сергій Андрійович повідомив пресі, що від імені Полтавської обласної ради на засіданні був присутній голова облради І.М.Момот. Зустріч загальноукраїнського масштабу ініційовано Президентом Української асоціації районних та обласних рад, головою Харківської обласної ради С.І.Черновим, головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим В.А.Константиновим.

 

У ході роботи учасники форуму розглянули політичну ситуацію, що склалася в державі, обговорили два запитання: чому відбулося кровопролиття, загибель людей у мирний час та якими є шляхи виведення суспільства з даного протистояння?

 

Визначено - однією з причин сьогоднішнього політичного напруження є надмірна централізацію владних повноважень. Протягом останніх років владою на місцях напрацьовано ряд пропозицій щодо модернізації та реформування органів місцевого самоврядування, але попри все система місцевого самоврядування немає реальних достатніх повноважень для розвитку. Тому, можливо, політична система України потребує певних конституційних змін,  затвердження тексту нового Основного Закону країни та переговорний процес у державі повинен проходити у мирному руслі, а Конституція України має бути виваженим та якісно новим документом.

 

На форумі йшлося про необхідність переглянути стан реформування органів місцевого самоврядування та здійснити децентралізацію влади. Необхідно надати більше прав територіальним громадам, які є ближчими до громадян, бо для них є більш зрозумілі потреби та проблеми пересічної людини.

 

Спільною думкою виявлено першочергову задачу - зберегти єдність країни та нації. Сергій Андрійович навів приклад, що в Автономній Республіці Крим мирно співіснують близько 120 різних національностей. Кримчани закликають інших українців відкинути всі політичні амбіції, згуртуватися, спрямувати зусилля на досягнення спільної мети – сильної, економічно розвинутої, неподільної країни.

 

За результатами  обговорення делегати форуму вирішили, у разі погіршення ситуації в країні, неможливості виходу з політичної кризи правовим конституційним шляхом, виступити з ініціативою про проведення Всеукраїнського з'їзду депутатів рад усіх рівнів.

 

Підсумком форуму стало прийняття Заяви Всеукраїнського форуму представників обласних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 

Заява
Всеукраїнського форуму представників обласних
та Севастопольської міської рад, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим

Ми, представники обласних та Севастопольської міської рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що представляють різні регіони і політичні течії нашої держави, зібралися разом з єдиною метою — викласти наше бачення головних причин нинішнього стану суспільства і сформулювати спільні пропозиції щодо виходу з нього.

Ми переконані, що які б не були мотиви, що призвели в листопаді минулого року до гострої конфронтації державної влади та політичної опозиції, а потім і до масштабного протистояння в суспільстві, жоден з насильницьких способів вирішення цього соціально-політичного конфлікту не прийнятний для цивілізованої держави. Оскільки масове насильство, хто б не виступав його ініціатором, рано чи пізно неминуче призводить до загибелі людей.

Наша загальна думка: вихід з процесу громадського протистояння, що виник в ці декілька місяців, вимагає як негайних конкретних дій, так і невідкладного формування стратегії суспільного перевлаштування України у перспективі.

Першочергові кроки, за нашим переконанням, мають полягати в наступному:
1.Прийняття усіма сторонами конфлікту в центрі і на місцях взаємного добровільного зобов’язання відмовитися від будь-яких насильницьких дій.
2.Залучення до переговорного процесу між центральною владою і опозиційними силами, представленими у Верховній Раді, законно обраних представників територіальних громад.
3.Відмова від різного роду ультиматумів при здійсненні переговорів, переведення їх із статусу позиційних(тобто з позиції сили) в статус принципових(тобто таких, що ставлять за мету досягнення головного завдання дня — припинення суспільного протистояння і відновлення громадянського миру).
4.Безумовне виконання досягнутих угод щодо врегулювання конфліктної ситуації в Україні, у в порядку, визначеному Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання у зв’язку з подіями, що мали місце під час проведення мирних зібрань», який передбачає звільнення захоплених адміністративних будинків, розблокування транспортних комунікацій та звільнення затриманих учасників акцій протесту.

Добра воля — ось те, що повинно бути властиво кожному відповідальному політикові і громадянинові нашої країни.

Відвертання повторення конфліктів подібного масштабу в майбутньому, повернення України на шлях упевненого соціально-політичного і економічного розвитку настійно вимагають здійснення системних змін в організації народовладдя в Україні і діяльності усіх відповідальних політичних і суспільних сил.

До їх числа ми відносимо передусім:
1.Послідовну децентралізацію влади в нашій державі, шляхом розширення повноважень місцевого самоврядування з головною і першочерговою метою — усебічного забезпечення безпеки життя громадян України. А також перегляд податкової і бюджетної політики держави, що відповідає цій меті .
2.Законодавче забезпечення безпосереднього народовладдя в Україні, тобто ухвалення дієвих Законів про місцеві та державний референдуми.
3.Формування законодавства про вибори в органи державної влади і місцевого самоврядування, що забезпечує належний професійний і моральний рівень депутатського корпусу і пряму відповідальність депутатів у разі невиконання ними своїх безпосередніх обов’язків.

Ці й інші, не менш значущі аспекти внутрішньої і міжнародної політики України, включаючи принципи і характер економічних взаємовідносин, мають знайти своє повноцінне відображення в новій Конституції України.

Ми вважаємо, що основний закон держави не може бути засобом нав’язування поглядів і спрямувань тієї чи іншої групи політиків. Це документ, що вимагає особливо відповідального і вдумливого підходу, оскільки в ньому декларуються основні права і обов’язки кожного громадянина України. І тому розроблятися і прийматися він повинен у встановленому Законом порядку.

Ми переконані, що проблеми державного будівництва в сучасній Україні не можуть бути ефективно вирішені без системної й активної участі регіонів України в особі їх повноважних представників. В першу чергу це стосується розробки нової Конституції, яка повинна встановити розумний баланс повноважень державної влади і представницьких органів територіальних громад.

Ефективним механізмом прийняття збалансованих законодавчих актів міг би стати двопалатний парламент, одна з палат якого (державна палата) формувалася б політичними партіями на пропорційній основі, а друга (палата регіонів) — за мажоритарним принципом з представництвом від кожного регіону України. Така структура Верховної Ради з визначеними Конституцією повноваженнями кожної з палат найефективніше, на наш погляд, вирішувала б проблеми розвитку України як цілісної держави з урахуванням історичних особливостей і сучасних проблем кожного регіону.

Україні потрібна єдність. Єдність у різноманітті. Суттю об’єднувальної ідеї для українського суспільства має стати безумовне визнання усіма абсолютної цінності кожного людського життя. Лише тоді наше суспільство стане дійсно гуманним, а держава — демократичною.

 * * *

З метою досягнення широкої суспільної згоди по ключових проблемах розвитку нашої держави ми маємо намір, розширюючи склад учасників форуму, щомісячно проводити робочі зустрічі з виробленням конкретних пропозицій, що стосуються вдосконалення системи організації влади в Україні і забезпечення конституційних прав її громадян.

Ми ініціюємо проведення найближчим часом зустрічі з керівництвом Верховної Ради України і керівниками парламентських фракцій з метою доведення позиції нашого форуму і визначення характеру участі представників всіх територіальних громад в переговорах державної влади і опозиції.

У випадку, якщо протистояння, що існує в суспільстві, не буде усунено парламентським шляхом, ми залишаємо за собою право скликати Всеукраїнський з’їзд органів місцевого самоврядування і ініціювати проведення Всеукраїнського референдуму по ключових питаннях конституційної реформи.

Дану заяву ми направляємо до Адміністрації Президента України, у Верховну Раду України і керівникам фракцій у Верховній Раді, Конгресу місцевих і регіональних влад і Парламентській Асамблеї Ради Європи, а також засобам масової інформації для оприлюднення.

Прийнята
учасниками Всеукраїнського форуму представників обласних і Севастопольської міської ради,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
в м. Ялта 12 лютого 2014 року