Інформація!

21.02.2014, 14:00

Основні показники соціально-економічного розвитку
м.Комсомольська за січень 2014 року

 

 

Фактично
за січень
2014р.

Темпи зростання, %

січень 2014р. до грудня 2013р.

січень 2014р. до січня 2013р.

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

9253661,8

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної
площі житла, м2

195831

х

178,22

Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм

1994,5

71,8

64,0

Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км

2640,5

93,3

80,0

Експорт послуг, тис.дол. США

5120,21

х

402,62

Імпорт послуг, тис.дол. США

76160,61

х

162,22

Сальдо (+, –), тис.дол. США

–71040,41

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника, грн.

43371

х

107,12

Заборгованість із виплати заробітної
плати5, тис.грн.

72,4

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб

270

114,9

191,5

Індекс споживчих цін по області

х

100,0

99,5

______________

1 Дані за 2013р.
2 2013р. до 2012р.
3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
5 Станом на 1 січня 2014р.

Головне управління статистики у Полтавській області