ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

5.05.2014, 15:41

Щодо роз’яснення окремих питань часткової мобілізації

 

У відповідності до Указу Президента України від 17.03.2014 №303/2014 “Про проведення часткової мобілізації в Україні” в країні з 18.03.2014 наступив особливий період та проводиться часткова мобілізація.

В цей час на протязі 45 діб місцевими органами державної влади через військові комісаріати здійснюється призов військовозобов’язаних та техніки національної економіки для доукомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до штатів воєнного часу (з 18.03.2014 по 02.05.2014) (доведено до військ Сил мобілізаційним розпорядженням ГШ ЗСУ від 22.04.2014 №322/2/801дск).

Військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу – військовослужбовці, в наслідок чого, на них  розповсюджуються пільги передбачені Законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей”, Кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів.

Військовослужбовці виконують свої обов’язки згідно з Статутами Збройних Сил України та проходять військову службу у порядку, визначеному Положенням про проходження військової служби, затвердженим Указом Президента України.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України “Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” від 09.04.2014 № 111, грошове забезпечення зазначеній категорії військовослужбовців виплачується у порядку та розмірах, установлених для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

 

Звільнення (демобілізація) військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після оголошення рішення Президента України про демобілізацію, час та порядок якої буде визначено відповідним Указом Президента України. Демобілізація буде проведена поетапно на протязі  певного часу,в ході якої буде проведено заміну військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на військовослужбовців строкової служби без зниження рівня бойової готовності військових частин (установ).

 

Крім того, Міністерством оборони та Генеральним штабом проводиться робота щодо збільшення соціальних гарантій призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період. Так, зокрема 01.04.2014 набув чинності Закон України від 27 березня 2014 року №1169-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації”, яким зокрема доповнено частинами другою та третьою статтю 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, а саме:

 1. Військова служба за призовом під час мобілізації визначена як новий окремий вид служби, що дозволяє:

виплачувати громадянам, призваним під час мобілізації, грошове забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань), а не на рівні військовослужбовців строкової служби, як передбачалося раніше;

поширити на них весь комплекс гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством для військовослужбовців.

 

2.  Граничний вік перебування в запасі рядового, сержантського та старшинського складу) збільшений до 50 років, молодшим офіцерам – до 55 років, що дозволяє виконати конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини добровольцям, в першу чергу тим, які мають досвід участі у бойових діях, миротворчих операціях та здатні надати вагому допомогу військовим частинам в якості інструкторів. Крім того, збільшений граничний вік перебування у запасі військовозобов’язаним-жінкам – до 50 років.

 

3. За всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці.

4. Громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації, нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації. Умови та порядок виплати допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Врегульовано питання щодо збереження права на підприємницьку діяльність для приватних підприємців, при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється.

6. Не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби.

7. Не допущено зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час мобілізації.

При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, військових звань та додаткової вислуги років.

Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі.

 

Разом з тим, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації ” від 28.04.2014 № 4785 в якому передбачається:

1. Поширення дії Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації” від 27.03.14 № 1169-VIIна всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих що були призвані на військовуслужбу з 18.03.2014 по 01.04.2014.

2. Надання військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації, права залишитися на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.

3. Врегулювання питання щодо виплат соціальної допомоги військовослужбовцям - жінкам, які були звільнені під час мобілізації.

4. Звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо)на особливий період.

5. Врегулювання питання щодо поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову.

6. Врегулювання питань, пов’язаних з правовою основою та механізмом вилучення транспортних засобів для тимчасового використання під час мобілізації у юридичних та фізичних осіб з наступною компенсацією підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадянам збитків, завданих внаслідок тимчасового використання їх транспортних засобів. Розміри компенсації та порядок її нарахування визначаються Кабінетом Міністрів України.

7. Громадянам України надається можливість добровільно укладати контракт на проходження військової служби в особливий періодз подальшим залишенням на військовій службі і в мирний час.

Для надання більш детальних роз’яснень щодо застосування окремих норм законодавства стосовно врегулювання трудових відносин військовозобов’язаних, призваних на військову службу під час мобілізації в особливий період з роботодавцями пропонуємо заявникам звертатися до Міністерства соціальної політики України або до регіональних підрозділів праці та соціального захисту населення обласних, міських, районних державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання забезпечення соціальних гарантій у сфері праці.

 

Щодо бронювання військовозобов’язаних

 

З метою надання відстрочок  від призову на військову службу під час мобілізації та воєнний час військовозобов’язаним – кваліфікованим працівникам підприємств, установ і організацій в державі існує порядок їх бронювання за національною економікою.

Заходи щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємством повинні проводитись завчасно у порядку, який визначено Інструкцією щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, затвердженою Постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу №1 від 22.05.1996, а також наказом Міністра оборони України від 15.10.1996 № 290 (далі - Інструкції). Координатором зазначених заходів в державі є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згаданим порядком визначено, що підприємства розробляють та подають до міністерств, відомств (в управлінні яких знаходяться) переліки посад і професій, які підлягають бронюванню під час мобілізації та у воєнний час.

Міністерства та відомства подають свої пропозиції у відповідних сферах управління до Мінекономрозвитку. Після схвалення Кабінетом Міністрів України згадані переліки, у вигляді урядових рішень, надсилаються до зацікавлених міністерств та Генерального штабу ЗС України. Міністерства доводять переліки до підприємств, а Генеральний штаб ЗС України до військових комісаріатів. Підприємства разом з військовими комісаріатами за місцем розташування підприємства, проводять роботу щодо оформлення посвідчень про відстрочку від призову під час мобілізації та воєнного часу військовозобов’язаним – працівникам, які підлягають бронюванню згідно з переліком посад і професій та надсилають повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік до відповідних військових комісаріатів.

Згідно з вимогами статей 59-60 Інструкції з першого дня мобілізації зупиняється бронювання військовозобов’язаних, які підлягали бронюванню в мирний час, але з якихось причин не були заброньовані.

Водночас, з оголошенням мобілізації керівники підприємств зобов’язані:

вручити заброньованим військовозобов’язаним посвідчення про відстрочку від призову;

здати військкоматам за місцем знаходження підприємств в установленому порядку незаповнені бланки спеціального військового обліку (Форма №4), неврученні заброньованим військовозобов’язаним посвідчення про відстрочку від призову та оформлені відомості на видачу військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією (Форма №9).

Водночас інформуємо, що відповідно до загального загострення проблем бронювання військовозобов’язаних у державі, в Мінекономрозвитку України розпочато роботу Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, до компетенції якої належать розгляд, формування пропозицій і рекомендацій з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (контактна особа Мінекономрозвитку України – Возний Олексій Андрійович 253-33-23).

 

Військовий комісар Комсомольсько-Козельщинського ОМВК підполковник

Е.М.Марченко