УПСЗН ІНФОРМУЄ

13.05.2014, 15:31

Соціальний захист населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги

 

5 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова № 83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуг», яка набирає чинності з липня місяця 2014 року та затверджений Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги.

Цей Порядок визначає механізм призначення і надання населенню компенсації  додаткових витрат на оплату  послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – комунальні послуги) в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги.

Дія цього порядку поширюється на сім'ї, які складаються з громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України.

Компенсація призначається якщо:

середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї (до складу сім'ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2012 № 719-VІІ в редакції Закону № 1165-в VІІ від 27.03.2014 встановлено прожитковий мінімум для кожного члена сім'ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення:

-                      дітей віком до 6 років                      – 1032 грн;

-                      дітей віком від 6 до 18 років           – 1286 грн;

-                      працездатних осіб                           – 1218 грн;

-                      осіб, які втратили працездатність   –   949 грн.

Розмір компенсації – це різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг), після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідного платежуякий сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

При цьому застосовується норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія (21 м2 на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 мна всіх зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, на загальну площу незалежно від розміру квартири).

Документи, які необхідно надати, для призначення компенсації

Для отримання компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку), звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та пред’являє паспорт.

В заяві зазначаються відомості про всіх зареєстрованих у житловому приміщенні, а саме:

- прізвище, ім’я по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- серія, номер паспорта, або свідоцтва про народження;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- види отриманого доходу за попередні шість місяців;

- згоду на обробку персональних даних;

- зазначається перелік комунальних послуг, якими користується сім’я, із зазначенням реквізитів підприємств, що надають послуги.

До заяви додаються:

- довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку) за формою, затвердженою Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 27 серпня 2004 року № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

Розрахунок компенсації  здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення і щомісячно перераховують її підприємствам, що надають комунальні послуги та зараховуються на особові рахунки заявника.

       Приклад розрахунку

Сім’я складається з 4 осіб: чоловік, який працює і отримує заробітну плату 2 500 гривень, дружина - інвалід ІІ групи не працює, розмір пенсії 1 100 гривень та двоє дітей віком 5 та 10 років. Прожитковий мінімум для родини становить 4 485 гривень (1 218 грн.  (для чоловіка )  + 949 грн. (для дружини), +  1 032 грн. (для дитини , віком 5 років) + 1 286 грн. (для дитини віком 10 років)).

 Середньомісячний сукупний дохід –  3 600 гривень (2 500 грн. зарплата чоловіка + 1 100 грн. пенсія дружини).

 Оскільки, середньомісячний сукупний дохід менше, ніж величина прожиткового мінімуму, сім’я має право на виплату компенсації.

 Для родини із 4 осіб норма володіння площею житла складатиме - 94,5  кв. метра (21 кв.м. х 4 + 10,5 кв.м.).

       Для прикладу: до підвищення  cім’я в межах норм споживання  сплачувала 320 гривень усіх комунальних платежів, після підвищення  сплачує 475 гривень. Розмір компенсації для цієї сім’ї становитиме 155 гривень. (475-320=155)

Компенсація щомісяця перераховується підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.
      Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

       Всю іншу інформацію, що необхідна для призначення компенсації, органи соціального захисту населення  шляхом запиту в організації, що надають житлово-комунальні послуги, збирають самостійно.

       Постановою  визначено випадки, коли надання компенсації припиняється, а саме:

  • у разі, якщо  заявник не оплачує житлово-комунальні послуги, крім випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами;
  • у разі, якщо заявник  приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи  та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, що вплинуло на встановлення права на компенсацію і визначення її розміру;
  • у разі зміни місця проживанняи  заявника та настання обставин, що унеможливлюють  надання компенсації;
  • за заявою отримувача компенсації.

У разі, коли надання компенсації прининено у зв’язку з тим, що заявник не сплатив за житлово-комунальні послуги, він набуває права на отримання компенсацію в подальшому при умові підтвердження  погашення заборгованості, яка виникла за період отримання компенсації.

Слід також зазначити, що з метою контролю за інформацією, яку заявники надаватимуть для призначення компенсації, органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до 10 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від органів доходів і зборів, територіальних органів Пенсійного фонду України,  інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, потрібну для перевірки достовірності даних, отриманих від заявника.

Сума компенсації, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання заявником документів з недостовірними відомостями повертається ним на вимогу органу соціального захисту населення.

У випадку коли заявник добровільно не повернув надміру перераховану суму компенсації, питання про її стягнення органи соціального захисту населення вирішують у судовому порядку.

П Р А В О     Н А    О Т Р И М А Н Н Я      К О М П Е Н С А Ц І Ї

            Приклад   1

            Склад  сім’ї:  4 особи

Склад сім’ї

Щомісячний дохід

Прожитковий мінімум

Чоловік

2500 грн

1218 грн

Дружина

1500 грн

1218 грн

Дитина до 6 років

 

1032 грн.

Дитина від 6 до 18 років

 

1286 грн.

 

4000 грн.

4754 грн.

Сім’я має право на компенсацію, оскільки дохід (4000 грн.)

менше прожиткового мінімуму для цієї сім ’ї (4754 грн.)

 

Приклад  2

Склад  сім’ї:  3  особи

 

Склад сім’ї

Щомісячний дохід

Прожитковий мінімум

Чоловік

2500 грн

1218 грн

Дружина

1500 грн

1218 грн

Дитина до 6 років

 

1032 грн.

 

4000 грн.

3468 грн.

Сім’я  не має право на компенсацію, оскільки дохід (4000 грн.)

більше прожиткового мінімуму для цієї сім ’ї (3468 грн.)

 

Розрахунок  компенсації  без  урахування  субсидії

Склад  сім’ї:  4 особи

Склад сім’ї

Щомісячний дохід

Прожитковий мінімум

Чоловік

2500 грн

1218 грн

Дружина

1500 грн

1218 грн

Дитина до 6 років

 

1032 грн.

Дитина від 6 до 18 років

 

1286 грн.

 

4000 грн.

4754 грн.

Розрахунок        компенсації

Вартість комунальних

послуг до підвищення

250 грн.

 

350 грн.

Вартість комунальних

послуг після  підвищення

Право на субсидію не має

(400 грн.)

Оскільки  сім’я повинна сплачувати

10% від 4000 грн. – 400 грн.

 

 

 

Розрахунок щомісячної компенсації

350 грн.-250 грн.=100грн.

 

Р О З М І Р      К О М П Е Н С А Ц І Ї  З   УРАХУВАННЯМ  СУБСИДІЇ

          Склад  сім’ї:  4 особи

Склад сім’ї

Щомісячний дохід

Прожитковий мінімум

Чоловік

2500 грн

1218 грн

Дружина

1500 грн

1218 грн

Дитина до 6 років

 

1032 грн.

Дитина від 6 до 18 років

 

1286 грн.

Має право на компенсацію

4000 грн.

4754 грн.

 

Розрахунок субсидії при обов’язковому

відсотку платежу – 10 % від доходу

 

Вартість комунальних послуг до підвищення

       350 грн.

 

       450 грн.

 

 

400 грн.

(не має право на субсидію)

400 грн.

( має право на субсидію у

розмірі   50 грн.)

Вартість комунальних послуг після  підвищення

                                        Р о з р а х у н о к   к о м п е н с а ц і ї

Вартість комунальних послуг до підвищення

   350 грн.

Вартість комунальних послуг після  підвищення

   450 грн.

Платіж з урахуванням субсидії

   400 грн.

Розмір щомісячної компенсації

400 грн.-350грн.=50грн.

       

 

 

Разом з тим,  продовжує   реалізовуватися  програма  житлових субсидій.

Субсидія призначається власнику( співвласнику) житла, на якого відкритий особовий рахунок за місцем реєстрації.

Право на призначення субсидії мають сімї'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрі України обов обов'язкового відсотка платежу.Сім'ї, які складаються лише з пенсіонерів та інших непрацездатних громадян та сім'ї, у складі яких є діти, інваліди 1 або 11 групи при умові, що середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує прожиткового мінімуму, сплачують за житлово –комунальні послуги у разі призначення субсидії не більше10% сукупного доходу, інші сім'ї – 15 %. Субсидія призначається з урахуванням  майнового стану сім'ї.

Субсидія не призначається у таких випадках:

- якщо особа, яка звертається за її призначенням, не є власником або співвласником житлового приміщення (будинку);

- у разі якщо серед зареєстрованих на житловій площі є працездатні особи, які не працюють, не вчаться протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії та не перебувають на обліку у службі зайнятості як такі, що шукають роботу;

- якщо власник або особа, що зареєстрована разом з ним здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення (будинок);

- якщо у володінні зареєстрованих на житловій площі або членів їх сімей є додаткове житлове приміщення або більше одного транспортного засобу. При цьому не враховуються транспортні засоби, які не є об’єктами оподаткування, та, транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації більше як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;

- якщо житлове приміщення придбане не більше року тому або будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив значну покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.

 

І субсидія, і компенсація — це можливо.
Суттєва відмінність нововведення полягає в тому, що родина може не одержувати субсидію, але отримувати компенсацію, адже за основу розрахунку беруть різні принципи. Таким чином, із 1 липня держава пропонує 3 варіанти допомоги малозабезпеченим в оплаті ЖКГ: перший — сім’я має право і на субсидію, і на компенсацію; другий — субсидія є, але компенсації не буде; третій — субсидії немає, але є можливість отримати компенсацію. 

Для отримання консультації щодо призначенням компенсації та субсидії на житлово-комунальні послуги забезпечено роботу телефонної «гарячої лінії» за номером 3-26-70 в відділі грошових виплат та компенсацій  управління праці та соціального захисту населення за адресою: вул.Миру б.29.

Прийом громадян проводиться щоденно,  за попереднім записом.

  

                Начальник УПСЗН

                С.П. Чернявська