Оголошення

10.06.2013, 15:47

«Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв.м

Характеристика  об'єкта нерухомого  майна

При-

мітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

1.

Комплекс будівель та споруд в межах території колишньої Низянської школи

м. Комсо-

мольськ

вул.

Чекаліна, 11

 

Будівлі та споруди

 

 

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Виконавчий комітет Комсомольської міської ради 39800 м. Комсомольськ, вул. Миру, 24

2-28-75

 

Комплекс будівель та споруд

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

 Чекаліна, 11

 

 

-

З 01.07.

2013 до

30.06.

2014 з можливістю подальшого продовження

Вільне призначення (крім виробництва)

 

 

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 1662,62 грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   травня 2013 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

Додаткові умови:

  1. Укладання договору відшкодування втрат від недоотримання коштів Комсомольською міською радою за фактичне землекористування, на період виготовлення правоустановчих документів на відповідну земельну ділянку.
  2. Необхідність розробки проекту реконструкції, який передбачає збереження зелених насаджень.
  3. Проведення орендарем незалежної оцінки вартості об’єкта оренди не пізніше двох місяців після укладання договору оренди.

  Останній день прийняття заяв виконавчим комітетом Комсомольської міської ради – 27 червня 2013 року за адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к. 203 у виконавчому комітеті Комсомольської міської ради, тел. 2-28-75.

У  разі  надходження  двох і  більше заяв  на  оренду зазначеного об’єкта нерухомого  майна  виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .

 

 

 

 

Заступник міського голови                     Ю.М.Муха