Оголошення!

1.10.2014, 08:28

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв.м

Характеристика  об'єкта нерухомого  майна

При-

мітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

12.

Нежитлове

приміщення

м. Комсо-

мольськ

вул. Миру, 15

Кімната

№ 18

площею

 16,6  кв. м

Нежитлове

приміщення

на  четвертому

поверсі

 

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Комунальне

підприємство

готель “Славутич”

  39800

м. Комсомольськ

вул. Миру, 15

2-29-33

 

Нежитлове

приміщення

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

15

Кімната

№ 18

площею

16,6

кв. м

З

20.10.

2014

до

31.10.

2015

 

 

Офіс

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -   321,01  грн.  До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   вересня  2014 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди   буде  включений   додатковий  обов'язок орендаря  щодо  укладання окремого  договору  з орендодавцем про  участь в спільній  експлуатації  будівлі  розташованої  за адресою :  вул. Миру,15, не  пізніше  одного місяця  після укладання  договору оренди.

    Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  15.10.2014  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .