УПСЗН ІНФОРМУЄ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

8.10.2014, 09:21

Порядок призначення і виплати компенсації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 із змінами внесеними Постановою КМУ № 428 від 10.09.2014р.

Компенсація призначається непрацюючим особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Родинні зв'язки між фізичною особою, яка надає послуги та отримувачем соціальних послуг значення не мають.

Інваліди, які за станом здоров'я можуть доглядати та доглядають за іншою особою, теж мають право на компенсаційну виплату.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму, затвердженого Законом України “Про Державний бюджет” у таких розмірах:

 • 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;
 • 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи, дітям – інвалідам;
 • 7 відсотків –інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Розміри грошової компенсації у 2014 році (в грн.):

 

догляд за:

2014 рік

Працездатні особи (прожитковий мінімуму 1218 грн).

Непрацездатні особи

( прожитковий мінімум 949 грн.)

інвалідом І групи

182,7

142,35

особою похилого віку, інвалідом 11 групи та дітям - інвалідам

121,8

94,9

Інвалідом 111 групи та хворим

85,26

66,43

 

 

 

 

 

 

Компенсація призначається та виплачується з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з необхідними документами.

Компенсація призначається:

 • на час встановлення групи інвалідності - інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;
 • на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

 

Назва документів, які подаються фізичною особою, яка надає соціальні послуги

Заяву про згоду надавати соціальні послуги

Паспорт або інший документ, шо посвідчує особу

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги

Копія трудової книжки

Заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб- платників податків ( з урахуванням вимог Закону України „ Про захист персональних данних”

Довідка з місця проживання ( реєстрації)

Назва документів, який подається отримувачем соціальних послуг

Заява про необхідність надання соціальних послуг

Паспорт , або інший документ, що посвідчує особу

Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про групу інвалідності (для інвалідів) ( форма № 157-1/0)

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів 1 групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду МСЕК потребують постійного стороннього догляду).

Довідка з місця проживання (реєстрації)

 

Компенсація не призначається :

 1. фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено :
 •  
  • державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
  • надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ;
  • відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ;
  • фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу"
  • фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
  • самозайнятим особам;
  • фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
  • фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Якщо фізична особа отримала винагороду за роботу, яку виконувала менше календарного місяця, виплата компенсації не припиняється, а здійснюється перерахунок за фактичну кількість днів, протягом яких надавалися соціальні послуги.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту, який призначив компенсацію. Компенсація виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона у цей період надавала соціальні послуги.

Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на санаторно-курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

 

Начальник УПСЗН
С.П.Чернявська