УПСЗН ІНФОРМУЄ

16.10.2014, 13:37

УПСЗН інформує про надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг, особі, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

 

Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505.

 

Кому надається щомісячна адресна допомога

 

Допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення

          Для постановки на облік та отримання довідки про взяття на облік повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до управління праці та соціального захисту населення за місцем фактичного проживання чи перебування. Заява заповнюється на підставі документа, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Порядок обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509.

 

Куди звернутися для призначення щомісячної адресної допомоги та які документи надати

 

  Для призначення допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до управління праці та соціального захисту населення за місцем фактичного проживання з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України, або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються .

  Надаються такі документи на всіх членів сім’ї:

- Паспорт

- Код

- Довідка МСЕК (за наявності)

- Пенсійні посвідчення (або довідка з ПФУ)

- Підтвердження факту працевлаштування (трудові книжки, договори, довідки з місця роботи, завірені копії наказів)

- копія свідоцтва про одруження;

- копія свідоцтв про народження;

- письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

- згода на обробку персональних даних.

В заяві крім особистих даних зазначається:

- реквізити рахунка уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;

- наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;

- наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);

- наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

- місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.

 

Термін призначення допомоги

Грошова допомога призначається з дня звернення та виплачується терміном не більш ніж шість місяців.

 

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

 

- будь-хто з членів сім’ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;

- у володінні сім’ї є два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (автобусів, вантажних та легкових автомобілів). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;

- будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (12180 грн.).

 

У якому розмірі надається грошова допомога

 

Грошова допомога надається у таких розмірах:

- для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) у розмірі 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);

- для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю не може перевищувати 2 400

В яких випадках надання допоги припиняється:

- подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

  - якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період — припиняється.

- зняття з обліку особи, яка переміщується;

- виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

 

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Щодо надання щомісячної адресної допомоги звертайтеся до управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської ради за адресою: вул. Миру, 29 (2 поверх), контактні номери телефонів - 0971107003, 0992441445.

Прийом громадян проводиться щоденно (крім вихідних-субота та неділя) з 800 до 1200 та з 1300 до 1700

 

 

Начальник УПСЗН
С.П.Чернявська