Оголошення!

5.11.2014, 09:12

 

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв.м

Характерис-

тика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

14.

Нежитлові

приміщення 

м. Комсо-

мольськ

вул.

Миру, 20

208,92 кв. м

 

Підвальні приміщення

 

 

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                    

 

п/п

Балансо-

утримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна

 

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1

 

КЖЕП № 4, 39800

м. Комсомольськ,

вул.  Леніна, 75

3-06-32

Нежитлові

підвальні

приміщення

Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

20

208,92 кв. м

 

З 01.12.

2014 до

31.12.

2015

 

 

Проведення спортив

них

занять  

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 2033,97 грн.,  до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з  жовтня  2014 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

       До  договору  оренди будуть  включені  додаткові  обов'язки орендаря  щодо:

    1. розробки  проекту  реконструкції  орендованих приміщень  не  пізніше 

        01.02.2015.

    2. проведення  реконструкції орендованих  приміщень  та   введення їх в 

        експлуатацію   за  цільовим призначенням  до   31.03.2015 ;

    3. проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку,

        встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на

        затвердження орендодавцю  не  пізніше  2  місяців  після   укладення

        договору  оренди.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  19.11.2014 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».