ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПОДА ІНФОРМУЄ

25.11.2014, 13:05

Починаючи з жовтня цього року Уряд розпочав широку програму з реалізації механізмів часткової компенсації населенню тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів (придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії, за винятком природного газу) в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою КМУ від 01.03.2014 № 243 із змінами, внесеними постановою КМУ від 01.10.2014 № 491.

Під тілом кредиту розуміється сума споживчого кредиту (далі - сума кредиту), наданого позичальнику - фізичній особі публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - уповноважений банк) на придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу) (далі - котел).

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених для здійснення заходу, визначеного підпунктом 4 пункту З Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на відповідний рік, та в межах помісячного плану асигнувань в розмірі 20 відсотків суми кредиту, залученого ним за одним кредитним договором в уповноваженому банку на придбання котла, але не більш як 5000 гривень за кожним кредитним договором.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважений банк подає Держенергоефективності щомісяця до 20 числа наступного періоду два примірники зведених реєстрів позичальників - фізичних осіб, яким у попередньому (звітному) місяці були надані кредити на придбання котлів та які мають право на відшкодування частини суми кредиту (подали до уповноваженого банку підтвердні документи щодо цільового використання кредитних коштів). Позичальники, що отримали в попередньому (звітному) місяці кредит, але не подали до уповноваженого банку документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженим банком до зведеного реєстру позичальників - фізичних осіб у наступних періодах після отримання банком відповідних документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів.

Зведений реєстр повинен містити такі відомості:

 • ПІБ позичальника- фізичної особи;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (або інформацію про відсутність такого номера);
 • місце проживання (реєстрації) позичальника - фізичної особи;
 • номер та дата укладення кредитного договору;
 • вид та повна назва котла, для придбання якого залучається кредит;
 • строк дії кредитного договору;
 • сума кредиту;
 • розмір частини суми кредиту, що підлягає відшкодуванню, розрахований відповідно до цього Порядку.

Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюється уповноваженим банком відповідно до законодавства.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей щодо кредиту, наданого позичальнику - фізичній особі, до зведеного реєстру, який подається до Держенергоефективності для відшкодування частини суми кредиту, є подання таким позичальником уповноваженому банку документів (їх копій), що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зокрема:

 • договору купівлі-продажу котла (за умови його укладення);
 • рахунка-фактури на оплату придбання котла;
 • документів, які підтверджують передачу котла позичальнику – фізичній особі.

Сформований пакет документів зберігається в уповноваженому банку протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії таких документів протягом строку їх зберігання можуть бути надані уповноваженим банком Держенергоефективності на його письмову вимогу”.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та (або) пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

 

 

Заступник директора Департаменту
І.П.Чередниченко