Інформвція

26.11.2014, 08:57

 

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв.м

Характеристика  об'єкта нерухомого  майна

При-

мітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

17.

Будівля  хімводопід

готовки  та   будівля  станції  нейтралі-

зації  води

м. Комсо-

мольськ

вул. Енергетиків, 31

 

 

854 кв. м

 

 

 

 

 Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Комунальне  виробниче  підприємство «Комсомольськ-

теплоенерго»

39800

м.Комсомольськ

вул.  Молодіжна, 8

2-65-96

 

 Будівля  хімводопід-

готовки  та   будівля  станції  нейтралі-

зації  води

місто Комсо-

мольськ

вул.

Енерге

тиків,

31

 

854,0

З 15.12.

2014

року

до

31.12.

2015

року

Вироб

ництво

альтернат

тивних видів

палива

 

 

 Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 21286,41 грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з  листопада  2014 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди   будуть   включені  додаткові   обов'язки  орендаря  щодо :

      1.Встановлення орендарем   окремих  приладів  обліку  електроенергії,  холодного  водопостачання   в  орендованих   будівлях    до початку   ремонтних   робіт.

      2. Відшкодування  орендодавцю  плати  за  землю   під     орендованими

будівлями  не  пізніше   1 місяця  з  дня  виставлення  орендодавцем  рахунку

про   відшкодування;

      3. Розробка  проекту  реконструкції  орендованих  будівель   не  пізніше

01.08.2015.

      4. Проведення  реконструкції орендованих  будівель  та   введення їх в

експлуатацію   за  цільовим призначенням  до   31.12.2015.

      5. Відшкодування  орендодавцю  повної  вартості   робіт  з  проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не  пізніше  1  місяця  після  виставлення орендодавцем  рахунку  про   відшкодування.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  10.12.2014 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».