Інформація

5.12.2014, 09:58

Інформація

Комсомольської  міської ради Полтавської області

про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

 

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, права оренди на які пропонуються для продажу на земельних торгах.

2. Дані про земельні ділянки:

Земельна ділянка для догляду, розміщення та обслуговування об’єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд (база для стоянки маломірних (малих) суден), орієнтовна площа: 0,1400 га, місце розташування: в районі будівлі № 1 по вул. Набережна, м. Комсомольськ, Полтавська область.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії ліцензії;

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів – землевпорядників;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 6 січня 2015 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 39800, Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, каб. 116, Комсомольська міська рада.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 19 січня 2015 року о 13:00 годині за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, Малий зал (3 поверх) виконавчого комітету Комсомольської  міської ради Полтавської області.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, каб. 116, контактна особа Когут Артем Володимирович – завідувач (секретар комісії); телефон для довідок: (05348) 2-27-95.