Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2014 рік

17.02.2015, 14:09

Станом на 01.01.2015р. в архівному відділі виконкому Комсомольської міської ради перебувають на зберіганні документи Національного архівного фонду про життєдіяльність міста за період з 1960 по 2011 роки:

  • управлінської документації – 23 фонди,
  • документів особового походження – 2 фонди.

Всього – 7 669 од. зберігання.

Також в архівному відділі перебуває на обліку 4247 одиниць зберігання з особового складу ліквідованих підприємств, організацій та установ.

Протягом року оправлено і підшито документи фонду №1 – виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області, закартоновано 160 од. зб.

Проведено перевіряння наявності і фізичного стану документів 5 фондів (при плані 5 фондів).

Прийнято на постійне зберігання 160 од. зб. управлінської документації.

На засідання ЕПК Державного архіву Полтавської області направлено описи на 160 од. зб. управлінської документації, а також описи на 138 од. зб. з особового складу. Всі направлені описи схвалені, погоджені з ЕПК Державного архіву Полтавської області.

Проведено 12 засідань експертної комісії архівного відділу. На них розглянуто і схвалено 23 номенклатури справ, 1 інструкція з діловодства, 2 положення про експертну комісію підприємств, установ та організацій, 2 положення про архівний підрозділ, 5 описів з особового складу, 6 актів на знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, схвалено описи Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України територіального виборчого округу №150 (16 одиниць – постійного терміну зберігання, 207 одиниць – тимчасового зберігання і 34 одиниці – з особового складу).

Працівники архівного відділу надавали методичну допомогу щодо проведення експертизи цінності документів арбітражному керуючому – ліквідатору акціонерного товариства закритого типу «Інкомбуд» (колишній трест «Кременчукрудбуд») Кирик О.В. У результаті: проведено експертизу цінності документів підприємства, підготовлено і схвалено на засіданні ЕК архівного відділу акт про вилучення до знищення документів АТЗТ «Інкомбуд», не внесених до Національного архівного фонду.

Відповідно до плану роботи проведено:

  • комплексних перевірянь – 5;
  • тематичних – 3,
  • контрольних -2.

На виконання наказу директора Державного архіву Полтавської області В.В. Гудим від 13.06.2014р. №30, начальником архівного відділу Нальотовою Т.М. 30 жовтня 2014р. був проведений семінар-навчання з організації самостійного впорядкування документів із відповідальними за діловодство в установах, підприємствах, організаціях, які знаходяться у зоні комплектування архівного відділу виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області.

 

Працівники архівного відділу брали участь у семінарах, що проводились у міськвиконкомі:

  • «Актуальні проблеми конституційної реформи та територіальної організації влади».
  • «Особливості роботи в мережі під керуванням домену OS Windows. Використання пакету Open Offise, MS Offise. Інформаційна безпека».
  • Основні вимоги ДСТУ ISO 9001-2009 до систем управління якістю.

 

Начальник архівного відділу брала участь (як делегат) у громадських слуханнях на тему «Доцільність розташування пам’ятника В.І. Леніну на площі біля будівлі Комсомольської міської ради Полтавської області», що відбувались у м. Комсомольську 13 листопада 2014р.