Інформація

4.03.2015, 09:01

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

 

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомо

го  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухо

мого  майна, кв.м

Характерис

тика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

2.

Нежитлове

приміщення

 

м. Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

22

Частинапримі-щень

площею

2,0 кв. м

На  першому

поверсі

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

п/п

Балансо-

утримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Відділ культури і  туризму  Комсомольської

міської  ради

Полтавської

області

39800

м. Комсомольськ

вул.  Миру, 22

2-17-27

 

 Нежитлове

приміщен-

ня

місто Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

22

 

Частинапримі-щень

площею

2,0

кв. м

 

З 20.03.

2015

року

до

31.12.

2015

року

Розміщен

ня

банко-

мату

 

 

 Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 270,87 грн.,  до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   лютого  2015 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору оренди  будуть  включені додаткові   обов'язки  орендаря   щодо :

    -  встановлення  орендарем окремого  приладу  обліку  електроенергії  до

       початку  використання  орендованого  приміщення  за  призначенням;

    -  протягом  3 робочих  днів після  закінчення терміну  дії  договору -

       відновити  використану  частину  вітражу  вхідної  групи  за рахунок

       орендаря.     

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  19.03.2015 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».