Про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях

8.10.2015, 15:16

Шановні комсомольчани!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 192 від 15 лютого 1999 року «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» УСІ службові, виробничі та інші приміщення повинні забезпечуватися радіотрансляційними точками, відключення яких здійснюється тільки за погодженням з відповідним органом цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Такі погодження можливі лише у виняткових випадках, які дійсно мають безальтернативні підстави.

У відділі цивільного захисту, мобілі-заційної роботи та охорони праці виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області на постійному контролі перебуває питання щодо прийняття рішень про скорочення або відключення радіоточок у юридичних осіб.

Під час розгляду заяви на погодження скорочення радіоточок проводяться такі заходи:

 1. Безпосередньо на об’єкті заявника перевіряється реальна наявність підстав та умов відключення радіоточок, на які посилається відповідальна особа.
 2. По кожному випадку відключення радіоточок у юридичних осіб обов’язково надсилається повідомлення до обласного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, узгоджуються обставини з фахівцями відділу централізованого оповіщення даного управління Полтавської обласної державної адміністрації.
 3. Проводиться перевірка наявності та внесення змін у розділ «Оповіщення» Плану цивільного захисту підприємства, установи, організації в частині порядку опо-віщення управління.
 4. Після узгодження з профільним управ-лінням Полтавської облдержадміністрації та погодження змін у Плані цивільного захисту, заява заявника на адресу керівництва Полтавської філії ПАТ «Укртелеком» візується начальником відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці виконавчого комітету Комсомольської міської ради, завіряється печаткою.

Таким чином, без погодження представником профільного відділу виконавчого комітету Комсомольської місь-кої ради Полтавської області, заяви на відключення послуг радіотрансляції під-приємствами електрозв’язку не прий-маються і повертаються заявнику.

 

Шановні мешканці міста Комсомольська!

Система централізованого опові-щення являє собою комплекс організаційно-технічних заходів, засобів та каналів зв’язку, мереж проводового, радіо та телевізійного мовлення, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Одним із основних завдань цивільного захисту України є оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час та постійне інформування його про наявну обстановку.

Завдяки оповіщенню відбувається:

 • - забезпечення своєчасного проходження інформації між органами управління щодо ступенів готовності;
 • - оповіщення керівного складу й населення про загрозу радіоактивного, хімічного й бактеріологічного ураження;
 • - про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та особливий період;
 • - постійне інформування населення про наявну обстановку.

Для передання попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ!» застосовуються електричні сирени централізованого й автономного включення, наявна кількість яких практично забезпечує озвучення території проживання населення міста.

Інформація до населення доводиться, насамперед, через дротове мовлення, до якого підключені радіоточки й вуличні гучномовці, визначеними радіо та телеві-зійним каналами.

Статтею 27 «Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від

15 лютого 1999 року визначено, що усі місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи й організації, незалежно від форми власності і господарювання, зобов’язані:

 • - забезпечити встановлення електросирен з можливістю централізованого запуску та вуличних гучномовців у місцях масового скупчення працівників та населення;
 • - забезпечити всі виробничі, службові, адміністративні приміщення, приміщення навчальних і лікувальних закладів радіо-
 • трансляційними точками для гарантованого приймання програм державного радіомовлення;
 • - безперешкодно допускати праців-ників за пред’явленими ними посвідченнями на територію і в приміщення своїх підприємств, установ і організацій для ремонту, обладнання та технічної експлуатації систем оповіщення.

Забороняється відключати радіотрансляційні точки та абонентські лінії, через які здійснюється запуск електросирен від мережі радіомовлення, демонтовувати вуличні гучномовці без погодження з відповідними органами управління з питань надзвичайних ситуацій.

Оскільки територія м. Комсомольська перебуває у зоні можливого катастрофічного затоплення, населення міста повинно бути своєчасно попереджено про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. І дротове мовлення в цьому процесі є безальтернативним.

Саме тому, шановні комсомольчани, необхідно, аби у кожній оселі працювали абонентські радіоточки, і їхня кількість не зменшувалася ні за яких обставин.

Неля Карпець, начальник відділу
цивільного захисту, мобілізаційної роботи
та охорони праці виконавчого комітету
Комсомольської міської ради Полтавської області.