УпІтаБ повідомляє!!

3.09.2009, 16:32

Додаток №2
Голова тендерного комітету,
Начальник Управління по інвестиціях та
будівництву виконкому Комсомольської
міської ради Полтавської області
до наказу № 45/1-П від 31.08.2009р.

______________ О.М. КравченкоПорядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю

1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення тендерним комітетом Управління процедур закупівель, встановлених Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008р. № 1017) із змінами та доповненнями (далі - Положення), може оскаржити дії, рішення, бездіяльність комітету.
Об'єктом оскарження не може бути:
- зроблений тендерним комітетом вибір процедури закупівлі;
- рішення тендерного комітету про відхилення всіх тендерних пропозицій.
2. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення тендерним комітетом Управління процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, Управлінню або уповноваженому органу. У разі надходження скарги до Управління протягом трьох робочих днів з дня її отримання тендерний комітет Управління інформує про це уповноважений орган.
Тендерний комітет Управління може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення тендерним комітетом Управління порушення процедури закупівлі.
3. У разі подання скарги відповідно до пункту 2 цього порядку тендерний комітет Управління зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги Управлінням, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття тендерним комітетом Управління рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку тендерний комітет Управління має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли комітет прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
4. Тендерний комітет Управління повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
5. Тендерний комітет приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
- у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;
- у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.
Рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
6. Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерний комітет Управління протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству.
Державне казначейство після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:
- у разі відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, зобов'язання тендерним комітетом Управління провести нову процедуру закупівлі - поновлення платежів з рахунка Управління згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється після надання тендерним комітетом Управління документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;
- у разі, коли рішення тендерного комітету Управління не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов'язання тендерним комітетом Управління провести нову процедуру закупівлі, - поновлення платежів з рахунка Управління згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.

Члени тендерного комітету:
Начальник відділу технічного нагляду УпІтБ виконкому
Комсомольської міської ради, заступник голови тендерного комітету Самборський Є.А.

Провідний спеціаліст відділу обліку та звітності УпІтБ виконкому
Комсомольської міської ради, секретар тендерного комітету Мормоль В.В.

Начальник відділу обліку та звітності УпІтБ виконкому
Комсомольської міської ради, член тендерного комітету Запека В.В.

Начальник планово-економічного відділу
УпІтБ виконкому Комсомольської міської ради,
член тендерного комітету Дуленко М.О.