До уваги підприємств, установ, організацій!

19.11.2015, 11:48

4 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 911 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105”.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України затверджені зміни до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі - Порядок).

Відповідно до змін у Порядку компенсація здійснюється підприємствам, установам, організаціям, у межах середнього заробітку працівників, які починаючи з:

18 березня 2014 року були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

8 лютого 2015 року були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;

11 червня 2015 року були призвані на строкову військову службу, а також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.

Для отримання компенсації підприємствам, установам та організаціям необхідно подати до управлінь праці та соціального захисту населення звіти нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 911 від 04.11.2015 (зразок звіту додається).

 

Контактні телефони:  2-58-26


Завантажити Додаток 1 до Порядку ( dodatok.doc )

 


Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ

про фактичнi витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом

_________________________________________________________________
(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)

у __________________ 20____ року
(мiсяць)

______________________________________________________________
(найменування i мiсцезнаходження органу соцiального захисту населення)

 

Прiзвище, iм’я та по батьковi

Посада (професiя)

Компенсація з бюджету середнього заробітку (нарахована середня заробітна плата)

Найменування вiйськового комi-сарiату, (військової частини) дата i номер наказу про призов, звiльнення

Примiтка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП     Керiвник                        __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

           Головний бухгалтер     __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)

Погоджено

МП     Вiйськовий комісар

  (Командир військової частини)   __________          ___________________
                                                      (пiдпис)                (iнiцiали, прiзвище)

 

«___» _______________ 20__р.