До уваги страхувальників-роботодавців, платників єдиного соціального внеску !!!

21.12.2015, 14:23

Ви повинні один раз на рік до 25 січня, наступного за звітним, подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду в м. Комсомольську вул. Миру,29 (колишній дитячий садок «Світлячок», вхід з протилежного боку Пенсійного Фонду)

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (додаток 3).

Відповідно до пункту 3.7 Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 30.11.2010 №30 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за №1337/18632. зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік.

Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.

У разі прийняття рішення щодо зміни класу професійного ризику виробництва на підставі даних відомості розподілу або за результатами перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає відповідному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва. У разі необхідності підтвердженням даних про зміну основного виду економічної діяльності страхувальником є відомості, отримані в порядку взаємообміну інформацією з реєстрів органів Фіскальної служби відповідно до Положення про державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування .

За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, несвоєчасне інформування Фонду про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), про зміни технології робіт або виду економічної діяльності підприємства посадові особи платників єдиного внеску відповідають згідно діючого законодавства.

 

Відділення виконавчої дирекції ФССНВ