Заявка-пропозиція

28.12.2015, 09:57

ЗАЯВКА-ПРОПОЗИЦІЯ

щодо розміщення  у 2016 році тимчасово вільних коштів міського

 бюджету м.Комсомольська на депозитних рахунках у банках.

 

         Відповідно до вимог ст.16 Бюджетного кодексу України, постанови     Кабінету Міністрів України  від 12.01.2011 року «Про затвердження Порядку  розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами),  згідно рішення 3 сесії сьомого скликання Комсомольської міської ради  від 17.12.2015р. "Про дозвіл на розміщення тимчасово вільних  на депозитних рахунках у 2016 році" фінансове управління Комсомольської міської ради оголошується  конкурс  серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів  міського бюджету на депозитних рахунках у 2016 році.     

 

1.У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) за умови якщо:

- держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;

-  протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

 

2.Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів міського бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення. Мінімальна сума вкладу 1 млн.грн.

 

3.Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, такі документи, які обов'язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки;

- терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління;

- незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- можливість постійного поповнення вкладу;

- умов та періодичності сплати процентів;

- довідку Національного банку України про відповідність Банку вимогам підпункту 6 пункту 3  Порядку  розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 (зі змінами) .

 

4.Обов"язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Комсомольської міської ради і банком-переможцем мають бути враховані  вимоги пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України  від 12.01.2011 року «Про затвердження Порядку  розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами).

 

5.Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті  на рахунки бюджету , з яких вони перераховувались 21 грудня 2016 року.

 

6.Пропозиції подаються до14-00 годин  04 січня 2016р. за адресою: м.Комсомольськ  вул. Миру, 24 кім.406 фінансове управління,  яка буде розглянута конкурсною комісією  05 січня 2016 року.