УПСЗН інформує

16.01.2016, 11:38

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 24 грудня 2015 року № 921-VIII, який набрав чинності 13.01.2016 року, внесено зміни, зокрема до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Внесеними змінами передбачено:

  • надання статусу внутрішньо переміщених осіб, окрім громадян України, іноземцям або особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні.
  • підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є факт проживання на території, з якої особа перемістилася.
 

У разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь), медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо). В такому випадку заява про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи розглядається протягом 15 робочих днів.

  •  визначено, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи діє безстроково, крім випадків, визначених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (внутрішньо переміщена особа подала заяву про відмову від довідки; скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину; повернулася до покинутого місця постійного проживання; виїхала на постійне місце проживання за кордон; подала завідомо недостовірні відомості);
  • вилучено норму, якою передбачено проставлення територіальними органами Державної міграційної служби на довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітки про реєстрацію місця проживання та здійснення перевірки місця фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб.

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомляти про зміну місця проживання управління праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це не пізніш як за три дні до дня від’їзду.

У разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання рішення про скасування дії довідки приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.

При цьому у разі наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин для продовження строку її відсутності за місцем проживання понад 60 днів така особа звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання до територіального управління праці та соціального захисту населення. У такому разі строк відсутності внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання може бути збільшено до 90 днів.

Додаткова інфромація буде надана після внесення змін до Порядку, який визначає механізм взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

 

Начальник УПСЗН Чернявська С.П.