До уваги отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям.

4.02.2016, 10:47

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 №911-VIII) Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1181 від 25.12.2015 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня 2016 року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям.

Кому надається допомога

Допомога на дітей одиноким матерям надається одиноким матерям; одиноким усиновлювачам; матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків (які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію) та які мають дітей віком до 18 років. Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Розмір допомоги з 1 січня 2016 року

З 1 січня 2016 року допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Станом на 01.01.2016 року прожитковий мінімум становить:

- для дітей віком до 6 років – 1167 грн.;

- для дітей віком від 6 до 18 років – 1455 грн.;

- для дітей віком від 18 до 23 років за умови навчання – 1378 грн. (в розмірі, як для працездатних осіб).

Як визначається середньомісячний сукупний дохід сім’ї

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу визначається: як сума доходів всіх членів сім’ї за 6 місяців поділена на 6 та на кількість членів сім’ї. При цьому до сукупного доходу сім’ї не включається розмір допомоги на який визначається право.

Хто включається до складу сім’ї

До складу сім’ї включаються: чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання та реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. Не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Перелік документів, необхідних для отримання допомоги

Для визначення права на призначення допомоги до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання) подаються наступні документи:

- заява та декларація про доходи та майновий стан (бланки яких одержите в управлінні праці та соціального захисту населення);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї;

- довідки про доходи усіх членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення (крім довідок про розмір пенсії та державних допомог). Особи, які отримували допомогу у 2015 році та звернулися за її призначенням потягом січня-березня 2016 року, надають доходи за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 року.

Одинокі матері при первинному зверненні надають витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом РАЦС із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про
народження дитини відповідно до ст. 135 Сімейного кодексу України.

Усиновлювачі - копію рішення про усиновлення.

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків - копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про неотримання пенсії в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Важливо! Якщо звернення від осіб, які отримували допомогу у 2015 році, надійде до управління протягом січня – березня 2016 року, право на призначення допомоги буде визначено з 1 січня 2016 року.

Одиноким матерям, які у 2015 році отримували допомогу з урахуванням доходу сім’ї, та період виплати допомоги припадає на 2016 рік звертатися за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям з 01.01.2016 року не потрібно.

Виплата буде продовжена до закінчення періоду призначення на підставі раніше поданих документів без особистого звернення до управління праці та соціального захисту населення.

Увага! Особи, які звернуться за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям вперше, допомога призначатиметься з місяця звернення і доходи сім’ї визначатимуться за 6 місяців, що передує місяцю звернення.

Приклади обрахування доходу для визначення права на допомогу на дітей одиноким матерям:

Приклад 1:

Склад сім’ї: мати та дитина віком 4 роки. Мати має статус одинокої матері, отримує заробітну плату 1500 грн. на місяць, відповідно дохід на 1 особу становить 750 грн.

Оскільки середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на 1 особу за попередні шість місяців (750 грн.) не перевищує прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (1167,00 грн.). Сім’я з 01.01.2016 року має право на отримання допомоги у розмірі– 417,00 грн. на місяць.

Приклад 2:

Склад сім’ї: мати та донька, студентка ВУЗу (19 років), яка отримує стипендію - 800,00 грн. на місяць. Мати має статус одинокої матері, працює, отримує заробітну плату 2000 грн. на місяць. Відповідно сукупний дохід сім’ї на місяць становить 2800грн., дохід на 1 особу – 1400,00 грн.

Оскільки середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на 1 особу за попередні 6 місяців (1400грн.) перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку (1378,00 грн.), з 01.01.2016 сім’я права на допомогу не має.

Приклад 3:

Склад сім’ї: мати та дитина віком 5 років. Мати має статус одинокої матері, не працює, дохід відсутній. До 01.01.2016 року мати отримувала допомогу, як одинока мати з урахуванням доходу сім’ї в розмірі 583,50 грн. на місяць. Останній термін призначення з 01.11.2015 року по 30.04.2016 року. Такій сім’ї звертатися за призначенням допомоги з 1 січня поточного року не потрібно. Виплата буде продовжена до закінчення періоду призначення (по квітень 2016 року, включно).

 

Для отримання консультації щодо призначення допомоги на дітей одиноким матерям допомог потрібно звернутись до УПСЗН м.Комсомолська, вул. Миру, буд. 29. Телефон для довідок 3-26-70. 

 

Начальник УПСЗН
С.П.Чернявська