Головне управління статистики у Полтавській області інформує

18.02.2016, 16:38

Прямі інвестиції1 у 2015 році

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2015р. становив 1000,6 млн.дол. США.

У 2015р. в економіку області іноземнимиінвесторами вкладено 23,5 млн.дол. прямих інвестицій(акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становило 63,2 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 47,6 млн.дол.).

Інвестиції надійшли із 45 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування унесено 211,1 млн.дол. інвестицій (21,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 789,5 млн.дол. (78,9%).

До основних країн-інвесторів, на які припадає понад 96% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Швейцарія – 728,5 млн.дол., Нідерланди – 70,2 млн.дол., Кіпр – 70,0 млн.дол., Велика Британія – 56,6 млн.дол., Російська Федерація – 38,5 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 833,9 млн.дол. (83,3% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 792,7 млн.дол.

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 66,1 млн.дол. (6,6% загального обсягу), в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 45,8 млн.дол. (4,6%), на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 25,8 млн.дол. (2,6%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2015р. становила 184,4 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 31 грудня 2015р. становив 1185,0 млн.дол. 


Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області млн.дол. США

  

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2015р. становив 2,3 млн.дол. США.

 

Прямі іноземні інвестиції в області

 (тис.дол. США)

  Усього У тому числі з
країн
ЄС
інших
країн
світу
Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2015 
1198468,2 436297,3 762170,9
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2015 
1040320,6 247326,9 792993,7
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 23461,8 7322,7 16139,1
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –15176,1 –7580,5 –7595,6
Інші зміни вартості акціонерного капіталу
нерезидентів (зміна вартості, утрати,
перекласифікація інвестицій тощо)
–47976,6 –35947,5 –12029,1
з них      
курсова різниця –47566,4 –36710,2 –10856,2
Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2015
1000629,7 211121,6 789508,1
Боргові інструменти (заборгованість за
кредитами та позиками, зобов’язання за
торговими кредитами та інші зобов’язання
перед прямими інвесторами) 
     
на 01.01.2015 158147,6 188970,4 –30822,8
на 31.12.2015 184413,9 182121,8 2292,1
Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 31.12.2015
1185043,6 393243,4 791800,2


Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)

 у містах та районах

 

  Обсяги інвестицій на
01.01.2015 31.12.2015
тис.дол.
США
у % до
загального підсумку
тис.дол.
США
у % до
загального підсумку
Полтавська область 1040320,6 100,0 1000629,7 100,0
м.Полтава 132800,4 12,8 111185,7 11,1
м.Гадяч 502,0 0,0 327,6 0,0
м.Комсомольськ 718056,4 69,0 730315,4 73,0
м.Кременчук 58486,0 5,6 43792,2 4,4
м.Лубни 5973,9 0,6 222,9 0,0
м.Миргород 4807,9 0,5 4541,4 0,5
райони        
Великобагачанський
Гадяцький 
Глобинський 602,4 0,1 ...1 ...1
Гребінківський ...1 ...1 ...1 ...1
Диканський 247,5 0,0 187,9 0,0
Зіньківський 42252,4 4,1 35099,8 3,5
Карлівський 1319,1 0,1 877,5 0,1
Кобеляцький ...1 ...1 ...1 ...1
Козельщинський
Котелевський ...1 ...1 ...1 ...1
Кременчуцький 770,5 0,1 506,2 0,0
Лохвицький 51533,1 5,0 48938,5 4,9
Лубенський
Машівський ...1 ...1 ...1 ...1
Миргородський ...1 ...1 ...1 ...1
Новосанжарський 1680,5 0,2 1134,1 0,1
Оржицький 246,8 0,0 74,7 0,0
Пирятинський 3408,0 0,3 6726,9 0,7
Полтавський 9598,2 0,9 9563,4 1,0
Решетилівський 1009,0 0,1 662,8 0,1
Семенівський 216,8 0,0 171,3 0,0
Хорольський 1154,4 0,1 702,0 0,1
Чорнухинський ...1 ...1 ...1 ...1
Чутівський ...1 ...1 ...1 ...1
Шишацький

______________

1 У цій та наступній таблицях (стор. 4) інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.


Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
в області за видами економічної діяльності

                 (тис.дол. США)

  Обсяги інвестицій на
01.01.2015 31.12.2015
Швейцарія 715820,5 728537,1
Промисловість 681581,4 ...2
у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів ...2 ...2
     
Нідерланди 84617,8 70201,7
Промисловість 81930,9 67391,8
у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів 66420,3 52658,1
Сільське, лісове та рибне господарство 1602,5 1053,1
     
Кіпр 92839,1 70014,2
Промисловість 53982,0 49045,6
добувна промисловість і розроблення кар’єрів 32107,8 31538,0
переробна промисловість 21874,2 17507,6
Операції з нерухомим майном 9401,7 5274,9
     
Велика Британія 56374,2 56598,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 34731,3 32335,3
Промисловість ...2 ...2
у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів ...2 ...2
Сільське, лісове та рибне господарство 4578,0 7487,4
     
Російська Федерація 46556,6 38451,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 27358,8 27348,0
Операції з нерухомим майном 6812,8 6154,7
Промисловість 11153,4 4122,7
у т.ч. переробна промисловість 11136,7 4111,8

______________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Див. виноску до табл. на стор. 3.

 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності

 

  Обсяги інвестицій на
01.01.2015 31.12.2015
тис.дол.
США
у % до загального підсумку тис.дол.
США
у % до загального підсумку
Усього 1040320,6 100,0 1000629,7 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 10099,4 1,0 11858,5 1,2
Промисловість 857326,4 82,4 833851,9 83,3
у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів 802929,0 77,2 792666,8 79,2
Будівництво 5835,5 0,6 4334,0 0,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
74522,9 7,2 66098,6 6,6
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
5768,6 0,6