Податкова інформує!!

17.01.2011, 14:43

Декларування доходів фізичними особами в 2011 році за наслідками звітного 2010 року


Декларування у 2011 році буде провадитися відповідно до норм саме Закону №889 та не матиме значних відмінностей від минулорічної.

Суттєвим, на що слід звернути увагу, є те що Податковим кодексом України починаючи з 2011 року продовжено термін декларування доходів фізичних осіб до 1 травня. Тобто вже в 2011 році за наслідками 2010 звітного року податкову декларацію слід подавати до 1 травня.

Річна декларація про майновий стан і доходи відповідно до п. 18.1 Закону № 889 подається платником податку, який:
- зобов’язаний її подавати згідно з нормами зазначеного Закону або інших законів;
- має право її подати для отримання податкового кредиту (далі – ПК) та повернення ПДФО.


Обов’язкове подання Декларації


Фізична особа зобов’язана подати у 2011 році Декларацію, якщо протягом звітного 2010 року вона отримала:

- доходи (прибутки), які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті (пп. 8.1.3 Закону № 889);
- іноземні доходи (пп. 9.9.1 Закону № 889);
- доходи від особи, яка не мала статусу податкового агента (тобто доходи, отримані від нерезидента, фізичної особи, яка не є СПД, або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність) (пп. 8.2.1 Закону № 889).

Крім того, зобов’язані подавати Декларацію звільнені з роботи працівники, у яких за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні не вистачило доходів для сплати ПДФО. Також, обов’язково слід задекларувати суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк працівником, який звільнився. Такі платники податку доплачують ПДФО на підставі поданої Декларації.

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, також зобов’язані подати до органу ДПС Декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду (п. 18.3 Закону № 889).

Слід нагадати, що обов'язоковим є подання річної декларації про майновий стан та доходи (податкової декларації) за 2010 рік фізичними особами - платниками податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" оподатковується за нульовою ставкою, за умови відсутності інших підстав для виконання такого обов'язку.


Форма Декларації, терміни та місце її подання


Форма Декларації для декларування доходів за 2010 рік у 2011 році залишається „старою”, тобто платники подають Декларацію згідно з додатком № 1 до Інструкції № 12. Про це зазначено в листі Мінфіну України від 12.12.07 р. № 31-20040-04-18/27150. Бланк Декларації платник податку може безкоштовно отримати в органі ДПС (п. 5.5 Закону № 889).

Подається Декларація до органу ДПС за місцем проживання платника податку (за реєстрацією в паспорті). Працівники органів ДПС зобов’язані надавати консультацію щодо її заповнення.

Платник заповнює Декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним на це особа (п. 18.5 Закону № 889). За неповнолітніх дітей Декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники).

У 2011 році Платники податку, як ті, що зобов’язані подавати Декларацію, так і ті, що мають право подати її добровільно ( в т.ч. з метою одержання податкового кредиту) подають її до 1 травня.


Відповідальність


Відповідальність занеподання або несвоєчасне поданнягромадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, визначена статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції від 07.12.1984 р. (зі змінами та доповненнями), та тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.