Щодо забезпечення обліку природного газу у населення

27.05.2016, 11:33

Особливості встановлення лічильників газу споживачам визначаються Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Відповідно до статті 6 Закону суб’єкти  господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані  забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах  та приватних будинках, в яких газ використовується, зокрема, тільки для приготування їжі – до 1 січня 2018 року.

Враховуюче вищезазначене,  суб’єкти  господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані в термін до 01січня 2018  року для зазначеної групи населення забезпечити встановлення лічильників газу, як індивідуальних та загальнобудинкових, що забезпечить 100% облік спожитого природного газу.

З метою впорядкування обліку споживання населенням природного газу та зменшення його втрат Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2016 року №620 (із змінами) затверджено тимчасове Положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку.

Це Тимчасове Положення визначає порядок проведення розрахунків постачальниками, операторами газорозподільних систем та споживачами природного газу у разі використання загальнобудинкових вузлів обліку природно газу, які складаються, зокрема, з лічильника природного газу та засобу дистанційної передачі даних (далі – будинковий вузол обліку) на будинок (групу будинків). Зазначені будинкові вузли обліку встановлюються на ввідних газопроводах на будинки, групу будинків.

Ініціювати встановлення будинкового вузла обліку на баготоквартирний будинок, групу баготоквартирних будинків, групу споживачів можуть як власник (власники) такого будинку (таких будинків) (квартир), так і оператор газорозподільної системи. Встановлення будинкового вузла обліку здійснюється згідно з Кодексом газорозподільних мереж, який затверджений Постановою НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) від 30.09.2015 р. №2494.

Встановлення будинкового вузла обліку, в тому числі витрати на проектування, монтаж, здійснюється за кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого вузла обліку.

Обсяги спожитого мешканцями будинку (будинків) природного газу, обладнаного будинковим вузлом обліку, визначаються:

1. у будинках, де не встановлено квартирних лічильників газу – за показаннями будинкового вузла обліку з подальшим розподілом обсягів спожитого газу між споживачами пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні;
2. у будинках, де крім  будинкового вузла обліку частково встановлені квартирні лічильники газу:

     - для споживачів, що мають квартирні лічильники газу – за показаннями таких лічильників;

   - для споживачів, що не мають квартирних лічильників газу – за показаннями будинкового вузла обліку, з якого виключаються сумарні показання квартирних лічильників газу, встановлених у цієї групи споживачів, з подальшим розподілом такої різниці оператором газорозподільної системи між споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, прпорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні.

У разі розміщення в багатоквартирному будинку об’єктів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців відпуск газу для таких споживачів здійснюється лише у разі встановлення та прийняття в експлуатацію  в установленому порядку окремого для них вузла обліку природного газу. Показання таких вузлів обліку виключається з показань будинкового вузла обліку під час визначення обсягу споживання газу за розрахунковий період.

Кількість осіб у квартирі, іншому ізольованому житловому приміщенні для проведення розрахунку та розподілення спожитих обсягів визначається відповідно до кількості зареєстрованих осіб. Інформація про зміну їх кількості подається побутовими споживачами оператору газорозподільної системи до 25 числа місяця, що передує розрахунковому. Відповідальність за своєчасність та достовірність поданої інформації несе побутовий споживач, що її подає. У  разі подання такої інформації із запізненням – вона враховується в наступному розрахунковому періоді без перерахунку минулих періодів.

З відсутності зареєстрованих у квартирі, іншому ізольованому житловому приміщенні осіб та відомостей щодо офіційного припинення газопостачання на квартиру (будинок) облік спожитого газу здійснюється  із розрахунку на одну особу.

У разі незгоди власника квартири (будинку) розраховуватись за спожитий газ за показаннями будинкового вузла обліку на будинок (групу будинків) він може встановити квартирний лічильник газу (вузол обліку) окремо на квартиру (будинок) за власні кошти.  

В даній інформації використані наступні нормативні документи:

«Кодекс газорозподільчих мереж», затверджений постановою НКРЕКП  №2494 від 30.09.2015 р.

«Правила надання населенню послуг з газопостачання», затверджені постановою КМУ від 14.04.2004 р.

«Тимчасове Положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку» (із змінами),  затверджене постановою КМУ від 16.05.2016 р. №620   

 

Департамент житлово-комунального господарства